Vinnare vårterminen 2017

Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela Hanna Lundqvist, Uppsala universitet stipendium på 25 000 kronor för uppsatsen "Finansiell rådgivning - en lojalitetsfråga?"

Motiveringen lyder:

Hanna har skrivit en välarbetad studie som håller hög kvalitet samt belyser svåra arbetsrättsliga och finansrättsliga avvägningar. Uppsatsen utreder bland annat vilket skydd det finns för konsumenterna vid finansiell rådgivning. Författaren utreder också om det skulle strida mot den arbetsrättsliga lojalitetsplikten om en arbetstagare rekommenderar en konkurrents produkter vid finansiell rådgivning. Detta gör frågeställningen både arbets- och konsumenträttsligt intressant och relevant.

Uppsatsen resonerar kring centrala arbetsrättsliga begrepp av stort intresse för Finansförbundets medlemmar. Den är lätt att följa och berör ett synnerligen ständigt aktuellt ämne i finansbranschen. Finansförbundets största medlemsgrupp, de i kundbemötande roller, ställs dagligen inför denna problematik och dessa tidvis svåra bedömningar.

Författaren tar upp aktuell finansrättslig lagstiftning och ställer dessa i konsument- och arbetstagarperspektiv på ett sätt som inte blivit tillräckligt belyst tidigare. Avslutningsvis ger uppsatsen underlag för en fortsatt diskussion om rådgivning kontra försäljning samt effekten av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten för arbetstagaren i en föränderlig värld.

Läs uppsatsen: "Finansiell rådgivning - en lojalitetsfråga?"