Vinnare höstterminen 2020

Årets uppsatsstipendiater Clara Sjögren Nyberg och Felicia Fritz på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet belönas med 25 000 kronor för sin uppsats ”Hybridkontoret – Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskap och arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna”.

Juryns motivering
Uppsatsen tar upp ett för Finansförbundet relevant och högaktuellt område: Hur distansarbete på grund av coronapandemin påverkat och fortsätter påverka de anställdas tillfredställelse. Vidare visar uppsatsen hur ledarskapets möjligheter förändrats av distansen och att kommunikationen mellan chef och medarbetare kräver mer tydlighet och bättre planering. Studien visar att ledarskap på distans kräver en kontinuerlig anpassning på individuell nivå för att upprätthålla arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna.

Uppsatsen är välskriven och genomarbetad samt refererar till etablerad forskning inom områdena distansarbete, arbetstillfredsställelse och ledarskap.