Stipendier och fonder

Vill du vidareutveckla dig inom ditt yrke? Eller är du student och skriver din kandidat- eller masteruppsats? Finansförbundet har ett antal olika stipendier som du som medlem kan söka eller bli nominerad till, samt ett antal stödfonder där man kan söka bidrag i samband med exempelvis sjukdom.

Alexanderstipendium

Du som är medlem har möjlighet att bli nominerad för dina insatser inom ett område, som för 2019 är: arbetsmiljö. Sista nomineringsdag är 30 september. Läs mer om Finansförbundets Alexanderstipendium.

Uppsatsstipendium

Om du har skrivit kandidat- eller masteruppsats den här, eller förra, terminen kan du ansöka om Finansförbundets uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag är den 30 juni respektive den 31 januari. Läs mer om uppsatsstipendium här.

Uppsatsstipendium – jämställdhet och mångfald

Har du skrivit en uppsats om jämställdhet och/eller mångfald på högskolenivå? Då kan du söka Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag för 2018 är den 15 augusti. Läs mer om jämställdhet- och mångfaldsstipendium.

Finansförbundets understödsfonder

Vi har ett antal olika fonder som du som medlem i Finansförbundet kan söka bidrag från, om du på olika sätt fått ekonomiska svårigheter. Sista ansökningsdag 30 september. Logga in för att läsa mer om våra understödsfonder och hur du ansöker.