Stipendier och fonder

Vill du vidareutveckla dig inom ditt yrke? Eller är du student och skriver din C-, eller D-uppsats? Finansförbundet har ett antal olika stipendier som du som medlem kan söka eller bli nominerad till, samt ett antal stödfonder där man kan söka bidrag i samband med exempelvis sjukdom.

Alexanderstipendium

Du som är medlem har möjlighet att bli nominerad för dina insatser inom ett område, som för 2017 är: Rekrytering. Sista nomineringsdag är 30 september. Läs mer om Finansförbundets Alexanderstipendium.

Uppsatsstipendium

Om du har skrivit C- eller D-uppsats den här, eller förra, terminen kan du ansöka om Finansförbundets uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag är den 30 juni respektive den 31 januari. Läs mer om uppsatsstipendium här.

Uppsatsstipendium – jämställdhet och mångfald

Har du skrivit en uppsats om jämställdhet och/eller mångfald på högskolenivå? Då kan du söka Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag för 2017 är den 15 augusti. Läs mer om jämställdhet- och mångfaldsstipendium.

Finansförbundets understödsfonder

Vi har ett antal olika fonder som medlemmar, som på olika sätt fått ekonomiska svårigheter, kan söka bidrag från. Sista ansökningsdag 30 september. Läs mer om understödsfonder.