Stipendier och fonder

Är du student och skriver din kandidat eller masteruppsats? Eller har du eller din klubb gjort något extra inom medlemsvärvning? Eller har du behov av ekonomiskt stöd? Finansförbundet har ett antal olika stipendier som du som medlem kan söka.

Alexanderstipendium

Har du eller din klubb gjort extra insatser inom ett område? För 2020 är temat: medlemsvärvning. Sista nomineringsdag är 12 december
Läs mer om Finansförbundets Alexanderstipendium.

Uppsatsstipendium

Om du har skrivit kandidat- eller masteruppsats den här, eller förra, terminen kan du ansöka om Finansförbundets uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag är den 30 juni respektive den 31 januari. Läs mer om uppsatsstipendium här.

Uppsatsstipendium – jämställdhet och mångfald

Har du skrivit en uppsats om jämställdhet och/eller mångfald på högskolenivå? Då kan du söka Jämställdhets- och mångfaldskommitténs uppsatsstipendium. Sista ansökningsdag för 2018 är den 15 augusti. Läs mer om jämställdhet- och mångfaldsstipendium.

Finansförbundets understödsfonder

Vi har ett antal olika fonder som du som medlem i Finansförbundet kan söka bidrag från, om du på olika sätt fått ekonomiska svårigheter. Sista ansökningsdag 30 september. Logga in för att läsa mer om våra understödsfonder och hur du ansöker.