Facklig rådgivning och förhandlingshjälp

Kan jag vara tjänstledig för att testa på ett annat jobb? Hur ska jag argumentera i lönesamtalet? Chefen vill att jag ska arbeta tre kvällar i veckan – kan jag säga nej?

När det dyker det upp frågor om vad som egentligen gäller på arbetsplatsen, kan du som medlem i Finansförbundet alltid få hjälp av förtroendevalda på din arbetsplats eller experter på kansliet. Finansförbundet har möjlighet att hjälpa dig som är anställd inom vårt organisationsområde. 

Fackliga representanter finns där du finns

Finansförbundet strävar efter att det ska finnas fackliga representanter på alla arbetsplatser i branschen, så att du som medlem alltid har tillgång till personlig rådgivning när du behöver det. Kontaktuppgifter till dina fackliga representanter hittar du på Mina sidor, Mina förtroendevalda.

Kontakta fackliga rådgivningen

Saknas det fackliga representanter på din arbetsplats kan du vända dig till Finansförbundets kansli. Där finns expertis inom en mängd olika områden som till exempel lönefrågor, arbetsmiljö, anställningsvillkor och pensioner.

Kontakta fackliga rådgivningen via telefon eller mejlformulär.

Egen förhandling eller juridiska ombud

Det kan inträffa olika situationer som kräver förhandling med din arbetsgivare. Det finns också en mängd olika anställningsvillkor som du själv kan förhandla om med din arbetsgivare; lön, kompetensutveckling, arbetstid m m. Vi ser till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din förhandling, och vi företräder dig när det behövs.

Tystnadsplikt

Du kan alltid vända dig till Finansförbundets fackliga representanter och till ombudsmännen i förtroende. Vi har alla tystnadsplikt och går inte vidare med något du sagt om du inte själv vill det.