Studieförbund

Sensus erbjuder utbildningar, kurser och kulturupplevelser med livsfrågor och mångfald i centrum.

Verksamheten spänner över många områden, från rockmusik till ledarutveckling. Du hittar Sensus i landets samtliga kommuner.

  • Du får 50 procent rabatt, dock högst 500 kr, på det fasta, öppna utbudet av utbildningar och kulturprogram.
  • Rabatten gäller förutsatt att deltagaravgiften faktureras privat.
  • Rabatt lämnas inte på studielitteratur eller annat material.

Om du är arbetssökande eller sjukskriven får du

  • 80 procent rabatt, dock högst 1000 kr, på grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation.
  • För att erhålla rabatten ska du vara registrerad som arbetslös hos a-kassan eller ha varit sjukskriven i minst 3 månader.

Du hittar mer information om utbudet samt kontaktuppgifter till lokalkontor på Sensus hemsida.