Rådgivande karriärsamtal

Behöver du ett bollplank angående din karriär, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling? Som medlem har du möjlighet att boka in ett rabatterat karriärsamtal via företaget GoMonday (tidiagre Cruited).

 

Vad är ett rådgivande karriärsamtal?

En karriäragent ger råd, svarar på frågor, kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt vad gäller jobbsök och karriärutveckling. Karriäragenten kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Boka in ett samtal

Att boka ett samtal är enkelt och rabatterat tack vare ditt medlemskap - du betalar endast 99 kronor. Ditt samtal är bokat på ett par minuter och det finns ofta lediga samtalstider redan dagen efter. Observera att detta är rådgivning och bollplank, inte coachning. Ditt karriärsamtal sker via telefon. 

En karriäragent kan svara på många olika frågor, till exempel:

  • Jag vet vart jag vill, men hur ska jag ta mig dit?
  • Jag har blivit erbjuden en roll internt som produktspecialist, men är osäker på om det är rätt för mig?
  • Jag vill bort från mitt nuvarande jobb som Risk Manager, var ska jag börja?
  • Jag vet inte vilken inriktning jag ska välja på studierna, hur ska jag tänka?
  • Jag har varit borta från arbetsmarknaden i tre år, hur tar jag upp det i min cv?
  • Hur formulerar jag mina styrkor i brevet?

Ordinarie pris: 600 kronor
Finansförbundets pris: 99 kronor

Boka ditt karriärsamtal (logga in)