Rådgivande samtal med jobbexpert

Ta hjälp av en jobbexpert när du behöver ett bollplank angående ditt jobbliv, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling. Samtalet ingår i ditt medlemskap och du bokar snabbt och enkelt online. Samtalet erbjuds i samarbete med Finansförbundets partner Go Monday.

En jobbexpert ger råd, svarar på frågor och kan utmana dig att tänka i nya banor och prova nya angreppssätt vad gäller jobbsök och utveckling i jobblivet. Jobbexperten kan ge ett utifrånperspektiv på en situation, utmaning eller ett problem som du står inför. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. 

Du får personlig hjälp med ärliga och raka råd från en oberoende expert. Ett samtal räcker för att du ska komma vidare med dina tankar och planer.

Du får rådgivning och ett bollplank, men det är inte coachning. 

En jobbexpert kan svara på många olika frågor, till exempel:

  • Jag vet vart jag vill, men hur ska jag ta mig dit?
  • Jag har blivit erbjuden en roll internt som produktspecialist, men är osäker på om det är rätt för mig?
  • Jag vill bort från mitt nuvarande jobb som Risk Manager, var ska jag börja?
  • Jag vet inte vilken inriktning jag ska välja på studierna, hur ska jag tänka?
  • Jag har varit borta från arbetsmarknaden i tre år, hur tar jag upp det i min cv?
  • Hur formulerar jag mina styrkor i brevet?

Så går det till

  1. Beställ en kod som du använder som betalning vid bokningen, se nedan. Ordinarie pris: 600 kronor Finansförbundets pris: 99 kronor 
  2. Välj en tid som passar dig och beskriv kort vad du behöver hjälp med. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.
  3. Jobbexperten ringer upp dig på utsatt tid och samtalet pågår i cirka 20 minuter. Sitt gärna avskilt och ha gärna papper och penna för att anteckna.
  4. Efter samtalet får du en utvärdering där du kan berätta vad du tyckte. Om du vill, kan du också ställa följdfrågor till våra jobbexperter via e-post.

Beställ en kod för att boka ditt rådgivande samtal (logga in)