Intervjuträning

Ta kontroll över intervjun genom att förbereda budskap och öva på kritiska frågor. Ta hjälp en jobbexpert för att vara förberedd när du ska på jobbintervju. Du kan öva både muntligen och skriftligen om du vill. Tjänsterna ingår i ditt medlemskap och erbjuds i samarbete med Finansförbundets partner Go Monday.

Vi rekommenderar att du genomför både muntlig och skriftlig intervjuträning för att få bäst hjälp.

Skriftlig intervjuträning

I lugn och ro får du besvara ett antal vanligt förekommande intervjufrågor skriftligen, så att du kan ta all den tid du behöver för att formulera och sätta ord på vad du vill få fram. Du får sedan skriftlig feedback på dina svar inom 24 timmar, så du kan förbättra dina budskap ytterligare.

Du får ärliga och raka råd av en oberoende expert baserade på forskning och research. Jobbexperten gör en bedömning utifrån den typ av jobb/det jobb du vill ha och ger dig de viktigaste råden för just dig.

Jobbexperten ger även råd kring hur du kan förbättra följande i din LinkedIn-profil:

  • Visa att du kommer trivas. Hur du bättre kan få fram att den kulturella matchningen finns.
  • Förklara att du kan göra ett bra jobb. Hur du tydligare kan få fram dina huvudbudskap till varför man ska anställa dig.
  • Framhäv varför du vill jobba här. Hur du får fram vem du är och hur du platsar för rollen och på arbetsplatsen.

Så går det till

  1. Beställ en kod som du använder som betalning vid beställningen, se nedan.
  2. Ange vilket jobb du söker och svara skriftligen på cirka 10 vanligt förekommande intervjufrågor (du kan beställa först och vänta med att svara på frågorna till senare)
  3. Du får återkoppling inom 24 timmar efter att du skickat in svaren på dina intervjufrågor. Om du vill, kan du också ställa följdfrågor till jobbexperten via e-post.

Muntlig intervjuträning

En stor del av det intryck du ger handlar om hur du förmedlar information och inte bara vad du säger. Därför kan det vara bra att öva “live” inför anställningsintervjun, så att du är så väl förberedd som möjligt. I en muntlig intervjuträning får du hjälp att öva på vad du ska svara på vanliga intervjufrågor, men framförallt hur du svarar för att ge ett så gott intryck som möjligt.  

Du får under ett 40 minuter långt samtal ärliga och raka råd av en oberoende jobbexpert. Du bestämmer vad du vill ha hjälp med och ett samtal räcker för att komma vidare. Jobbexperten hjälper dig att ta kontroll över intervjusituationen så att du kan känna dig säker på att det du vill förmedla når fram. 

Så går det till

  1. Beställ en kod som du använder som betalning vid bokningen, se nedan. 
  2. Välj en tid som passar dig och beskriv kort vilken tjänst du sökt och vilka utmaningar du ser. Det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.
  3. Jobbexperten ringer upp dig för att prata om dina utmaningar och för att i rollen som rekryterare ställa frågor och ge dig feedback på dina svar.
  4. Efter samtalet får du en utvärdering där du kan berätta vad du tyckte. Om du vill, kan du också ställa följdfrågor till våra jobbexperter via e-post.

Boka intervjuträning

Som medlem i Finansförbundet får du intervjuträningen för det rabatterade priset 99 kronor. För den som önskar går det beställa en av de två delarna, skriftlig eller muntlig träning. De kostar var för sig 49,50 kronor.

Ordinarie pris: 930 kronor
Finansförbundets pris: 99 kronor

Beställ en kod för att boka din intervjuträning (logga in)