Feedback på din LinkedIn-profil

LinkedIn har idag samma plats i jobbsökandet som visitkort och CV tidigare hade. Rekryterare använder LinkedIn både för att hitta och kolla upp kandidater. Som jobbsökare är LinkedIn ett utmärkt verktyg för att presentera sig och även för att bekanta sig med intressanta arbetsgivare och skapa kontakter.

Ta hjälp av en jobbexpert för att se till att din profil är så bra som möjligt. Tjänsten ingår i ditt medlemskap och erbjuds i samarbete med Finansförbundets partner GoMonday. 

Du får utförlig personlig feedback med råd baserade på forskning och research från en oberoende expert. Jobbexperten ger dig de viktigaste råden för just dig. Bedömningen sker utifrån den typ av jobb/det jobb du vill ha.

Du får enkelt och snabbt svar inom 24 timmar. Jobbexperten fokuserar på det här i din LinkedIn-profil:

  • Rikta och var relevant. Hur du bättre kan anpassa din profil för just det jobb du söker och framhäva det som är viktigt.
  • Skapa effekt och bygg räckvidd. Hur du kan optimera profilen och din närvaro för att nå ut till fler, och rätt, personer.
  • Redovisa resultat och skapa trovärdighet. Hur du får fram vem du är och vad du kan bidra med på ett bättre sätt.
  • Översiktligt och korrekt. Hur du kan presentera dig bättre för att vara säker på att det du vill förmedla når fram.

Så går det till

  1. Beställ en kod som du använder som betalning vid beställningen, se nedan.
  2. Ange adressen till din profil (du kan även passa på att granska din jobbansökan samtidigt) och ange vad du vill ha för typ av jobb härnäst. 
  3. Du får återkoppling inom 24 timmar, med de viktigaste råden för just dig och din profil. Om du vill, kan du också ställa följdfrågor till jobbexperten via e-post.

Ordinarie pris: 349 kronor
Finansförbundets pris: Gratis

Beställ en kod för att boka din LinkedIn-granskning (logga in)