Olycksfallsförsäkring

Du är försäkrad när du deltar i aktiviteter arrangerade av Finansförbundet.

Olycksfallsförsäkringen gäller för deltagare/medlem vid skada som inträffar under den tid aktiviteten pågår samt under resa till och från sådan verksamhet.  

Olycksfallsförsäkringen omfattar:

  • Medicinsk invaliditet
  • Ekonomisk invaliditet
  • Ärr
  • Läke-, tandskade-, och resekostnader
  • Ersättning för hjälpmedelskostnader
  • Ersättning för merkostnader
  • Dödsfall

Skadeanmälan görs till Trygg Hansa på 077-11 11 500, www.trygghansa.se eller ftgskador@trygghansa.se