Övriga aktiviteter

Här hittar du aktiviteter, kurser och workshops för förtroendevalda som inte ingår i våra ordinarie utbildningar. Till exempel årsmöten och gemensamma aktiviteter med BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation.

 

Inga tillgängliga kurstillfällen