Fördjupningsutbildning

Om du som förtroendevald behöver stärka din kunskap inom ett område har vi utbildningar inom till exempel: Samtal som utvecklar, BESTA, Rehabilitering, Personalrepresentant i bolagsstyrelse, Arbetsplatser utan diskriminering, Förhandlingsteknik, Arbetsmiljö och Valberedningsutbildning.

Olycksfallsförsäkring: du är försäkrad när du deltar i aktiviteter arrangerade av Finansförbundet. Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Kurstillfällen

 • Fackets roll i samtalsklimatet på arbetsplatsen
  Startdatum

  2020-03-04 10:00

  Slutdatum

  2020-03-05 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-02-03

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

   

  Den här utbildningen riktar sig till dig som fackligt förtroendevald som vill ta ställning i frågor kring rasism i vardagen och föregå med gott exempel i mötet med medlemmar.

  Efter utbildningen kommer du att kunna känna igen, reagera på och våga bemöta rasism i din vardag som facklig och anställd. 

   

  Under två dagar får du med hjälp av experter från Stiftelsen Expo en fördjupad förståelse för rasismen i Sverige, hur de rasistiska krafterna uttrycker sig i verkligheten och på nätet och varför deras agenda påverkar det fackliga arbetet i grunden. Du får även verktyg för att bemöta rasismen i vardagen.

  Under dagarna finns tid för både kunskapsinhämtning, reflektion och nätverkande.

   

  Fullt, anmäl dig till reservplats
 • Pensionsvillkor enligt lag och avtal
  Startdatum

  2020-03-19 10:00

  Slutdatum

  2020-03-19 16:30

  Sista anmälningsdag

  2020-02-13

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  På kursen får du kunskaper om vad lagen säger om den ekonomiska grundtryggheten vid ålderspension, sjukdom och dödsfall. 
  Finansförbundet har dessutom förhandlat fram kompletteringar till detta i kollektivavtalade överenskommelser med BAO. Dessa stärker skyddet ytterligare för våra medlemmar.
  Vi går igenom tjänstepensionens roll, pensionsavtalets uppbyggnad och de olika delarna som ingår i det. 
  Du får en genomgång av vilket avtalat skydd en medlem som drabbas av långvarig sjukdom har och vilket efterlevandeskydd anhöriga omfattas av vid dödsfall.

  Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter och kontaktombud som har arbetsgivare som tecknat kollektivavtal med BAO.

  Anmälan
 • Rehabdagen
  Startdatum

  2020-03-24 10:00

  Slutdatum

  2020-03-24 17:00

  Sista anmälningsdag

  2020-02-18

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Målgrupp: Samordnade arbetsmiljöombud och arbetsmiljöombud.

  Välkommen till årets rehabiliteringsutbildning. Under dagen kommer föreläsare från Sensus och Försäkringskassan att delta. Vi kommer att bland annat titta på rehabiliteringskedjan och reglerna kring sjukskrivningar, samt arbetsmiljöombuden/fackets viktiga roll i rehabiliteringsarbetet.

  Vi kommer att blanda föreläsningar med gruppdiskussioner.

  Anmälan
 • Förhandlingsteknik
  Startdatum

  2020-03-25 10:30

  Slutdatum

  2020-03-26 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-02-19

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Kursen ger dig fördjupad kunskap om förhandlingsteknik som ger dig trygghet i din roll som förhandlare. Du får lära dig hur du ska förbereda dig inför förhandlingen och vad som är viktigt att tänka på. Kursen ger kunskap och insikt om de olika faserna i förhandlingsprocessen och vi arbetar med vilka egenskaper och färdigheter som man behöver utveckla för att bli en bra förhandlare. För att du ska kunna känna dig trygg under förhandlingar kommer vi att öva och träna praktiskt under kursen.

  Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter och kontaktombud utan klubb som förhandlar.

  Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Påverka.

  Anmälan
 • Personalrepresentant i Bolagsstyrelse
  Startdatum

  2020-05-06 10:30

  Slutdatum

  2020-05-07 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-04-01

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Kursen ger dig kunskap om din roll och ditt ansvar som bolagsstyrelserepresentant. 
  Du får veta mer om de lagar som reglerar styrelserepresentation och sekretessfrågor samt hur du kan analysera ekonomiska redovisningar. 
  Du kommer att få de grundkunskaper som behövs för att kunna representera de anställda på ett bra sätt i bolagsstyrelsen och möjlighet att utbyta 
  erfarenheter med andra som har samma uppdrag.

  Målgrupp: Förtroendevalda med uppdrag som personalrepresentanter i bolagsstyrelser.

  Förkunskaper: Det är inget krav men vi rekommenderar dig att gå grundkursen Påverka.

  Anmälan
 • Valberedningsutbildning
  Startdatum

  2020-05-28 10:00

  Slutdatum

  2020-05-28 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-04-23

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Är du nyvald som valberedare? Eller vill du utveckla ditt arbete som valberedare och byta erfarenheter med kollegor med samma uppdrag? 
  Nu får du möjlighet att gå igenom vad uppdraget innebär. Du får arbeta aktivt och lära dig vad du ska tänka på när du rekryterar kandidater till förtroendeuppdrag. 
  Kursen ger dig också kunskap om lag, avtal och andra verktyg som du kan använda i arbetet.

  Anmälan
 • Ordförandeutbildning
  Startdatum

  2020-09-22 10:00

  Slutdatum

  2020-09-23 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-08-19

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Målgrupp: Ordförande och viceordförande i klubbstyrelse

  Som ordförande ansvarar du för att leda styrelsens arbete. Du ska också, tillsammans med de övriga i styrelsen, utveckla den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och företräda och engagera klubbens medlemmar. 

  Utbildningen fokuserar på det idéburna ledarskapet. Målsättningen är att ge dig verktyg och inspiration så att du och klubben kan göra skillnad för medlemmarna och bidra till att Finansförbundet utvecklas som organisation.

   Innehåll:

  • Rollen som ordförande 

  • Ledarskap och gruppdynamik

  • Mötesstruktur och att ta demokratiska beslut

  • Krishantering

   

  Anmälan
 • Arbetsplatser utan diskriminering
  Startdatum

  2020-10-06 10:30

  Slutdatum

  2020-10-07 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-09-01

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Hur kan vi praktiskt arbeta för arbetsplatser där lika rättigheter och möjligheter för alla anställda råder?
  Arbetsplatser där de anställda har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, 
  etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, eventuell funktionsnedsättning eller ålder.
  Vi går igenom aktuell lagstiftning och hur du praktiskt kan förverkliga den i ditt företag. 
  Vi kommer att diskutera din roll som förtroendevald och arbeta med verktyg för arbetsplatser fria från diskriminering. 
  Kursen berör också reglerna kring föräldraledighet och de rättigheter som följer av den.

  Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Påverka.

  Anmälan
 • Konferens för samordnande arbetsmiljöombud
  Startdatum

  2020-11-12 10:00

  Slutdatum

  2020-11-12 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-10-22

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Målgrupp: Samordnade arbetsmiljöombud.

  Välkommen till årets arbetsmiljökonferens för samordnade arbetsmiljöombud.

  Vi återkommer med program.

  Anmälan
 • Förhandlingsteknik
  Startdatum

  2020-11-18 10:30

  Slutdatum

  2020-11-19 16:00

  Sista anmälningsdag

  2020-10-14

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Kursen ger dig fördjupad kunskap om förhandlingsteknik som ger dig trygghet i din roll som förhandlare. Du får lära dig hur du ska förbereda dig inför förhandlingen och vad som är viktigt att tänka på. Kursen ger kunskap och insikt om de olika faserna i förhandlingsprocessen och vi arbetar med vilka egenskaper och färdigheter som man behöver utveckla för att bli en bra förhandlare. För att du ska kunna känna dig trygg under förhandlingar kommer vi att öva och träna praktiskt under kursen.

  Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter och kontaktombud utan klubb som förhandlar.

  Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Påverka.

  Anmälan