Fördjupningsutbildning

Om du som förtroendevald behöver stärka din kunskap inom ett område har vi utbildningar inom till exempel: Samtal som utvecklar, BESTA, Rehabilitering, Personalrepresentant i bolagsstyrelse, Arbetsplatser utan diskriminering, Förhandlingsteknik, Arbetsmiljö och Valberedningsutbildning.

Olycksfallsförsäkring: du är försäkrad när du deltar i aktiviteter arrangerade av Finansförbundet. Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Kurstillfällen

 • Ordförandeutbildning
  Startdatum

  2019-09-18 10:00

  Slutdatum

  2019-09-19 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-08-14

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Målgrupp: Ordförande och viceordförande i klubbstyrelse

  Som ordförande ansvarar du för att leda styrelsens arbete. Du ska också, tillsammans med de övriga i styrelsen, utveckla den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och företräda och engagera klubbens medlemmar. 

   

  Utbildningen fokuserar på det idéburna ledarskapet. Målsättningen är att ge dig verktyg och inspiration så att du och klubben kan göra skillnad för medlemmarna och bidra till att Finansförbundet utvecklas som organisation.

   

  Innehåll:

  • Rollen som ordförande 

  • Ledarskap och gruppdynamik

  • Mötesstruktur och att ta demokratiska beslut

  • Krishantering

   

  För sent att anmäla sig

 • BESTA befattningsvärdering
  Startdatum

  2019-09-18 09:00

  Slutdatum

  2019-09-18 15:30

  Sista anmälningsdag

  2019-08-18

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  BESTA-systemet används för klassificering och värdering av samtliga anställdas tjänster inom Bankernas Arbetsgivarorganisations avtalsområde.
  Statistik utifrån BESTA är grunden för parternas lönestatistik och används bl.a. i förhandlingar och lönesamtal. Kursen riktar sig till representanter för både företaget och det lokala facket. 
  Det är viktigt att båda parter deltar i kursen då de sedan gemensamt svarar för tillämpningen av BESTA lokalt.  Kursen genomförs gemensamt av Finansförbundet och BAO.
  BAO lämnar besked via mejl om vilka som antagits till kursen.

  Kursavgift: 400 kr vilket inkluderar kursdokumentation, lunch och kaffe.

  Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter och kontaktombud utan klubbstyrelse samt andra som arbetar med befattningsvärdering.

   

   

  För sent att anmäla sig

 • Arbetsplatser utan diskriminering
  Startdatum

  2019-10-01 10:30

  Slutdatum

  2019-10-02 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-08-26

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Hur kan vi praktiskt arbeta för arbetsplatser där lika rättigheter och möjligheter för alla anställda råder?
  Arbetsplatser där de anställda har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, 
  etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, eventuell funktionsnedsättning eller ålder.
  Vi går igenom aktuell lagstiftning och hur du praktiskt kan förverkliga den i ditt företag. 
  Vi kommer att diskutera din roll som förtroendevald och arbeta med verktyg för arbetsplatser fria från diskriminering. 
  Kursen berör också reglerna kring föräldraledighet och de rättigheter som följer av den.

  Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Påverka.

  Fullt, anmäl dig till reservplats
 • Konfikthantering i arbetslivet
  Startdatum

  2019-10-17 10:00

  Slutdatum

  2019-10-17 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-08-17

  Ort

  Stockholm

  Föreläsare

  Jordan Thomas

  Beskrivning

  Hur hanterar du konflikter bäst och hur kan konflikter leda till utveckling av individer och verksamhet?

  Konflikter är något som alla berörs av i livet och som de flesta av oss behöver hantera på arbetsplatsen. Därför bjuder BAO och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté in till seminarium om konflikthantering i arbetslivet. På seminariet får du redskap för att förstå konflikter, att kunna hantera dem och hur du kan hitta de möjligheter som öppnar sig om konflikten hanteras på ett konstruktivt sätt. Konflikter är inte sällan en del av förändring, och konflikter hanterade på rätt sätt kan få både individer och verksamheter att utvecklas.

  Seminariet kommer att vara interaktivt, föreläsning varvas med övningar och gruppdiskussioner.

  INNEHÅLL

  • Konflikters natur och drivkrafter
  • Olika typer av orsaker som medverkar till uppkomst av konflikter
  • Konflikters beståndsdelar
  • Hur konflikter eskalerar
  • Redskap för konflikthantering

  Introduktion till strategier för att bygga en robust samarbetskultur, där potentiella konflikter kan förebyggas och fångas upp tidigt

  Målgrupp; samordnade arbetsmiljöombud och ledamöter i arbetsmiljökomitter

  För sent att anmäla sig

 • Rehabdagen
  Startdatum

  2019-10-23 10:00

  Slutdatum

  2019-10-23 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-09-18

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Målgrupp: Förtronedevalda

  Välkommen till årets rehabiliteringsutbildning. Under dagen kommer föreläsare från Sensus och Försäkringskassan att delta. Vi kommer att bland annat titta på rehabiliteringskedjan och reglerna kring sjukskrivningar, samt arbetsmiljöombuden/fackets viktiga roll i rehabiliteringsarbetet.

  Vi kommer att blanda föreläsningar med gruppdiskussioner.

  Anmälan
 • Konferens för samordnande arbetsmiljöombud
  Startdatum

  2019-11-26 10:00

  Slutdatum

  2019-11-26 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-10-21

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Målgrupp: Samordnade arbetsmiljöombud.

  Välkommen till årets arbetsmiljökonferens för samordnade arbetsmiljöombud.

  Vi återkommer med program.

  Anmälan
 • Förhandlingsteknik
  Startdatum

  2019-12-03 10:30

  Slutdatum

  2019-12-04 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-10-28

  Ort

  Lidingö

  Beskrivning

  Kursen ger dig fördjupad kunskap om förhandlingsteknik som ger dig trygghet i din roll som förhandlare. Du får lära dig hur du ska förbereda dig inför förhandlingen och vad som är viktigt att tänka på. Kursen ger kunskap och insikt om de olika faserna i förhandlingsprocessen och vi arbetar med vilka egenskaper och färdigheter som man behöver utveckla för att bli en bra förhandlare. För att du ska kunna känna dig trygg under förhandlingar kommer vi att öva och träna praktiskt under kursen.


  Målgrupp: Klubbstyrelseledamöter och kontaktombud utan klubb som förhandlar.

  Förkunskaper: Du ska ha gått kursen Påverka.

  Anmälan
 • Valberedningsutbildning
  Startdatum

  2019-12-04 10:00

  Slutdatum

  2019-12-04 16:00

  Sista anmälningsdag

  2019-11-01

  Ort

  Stockholm

  Beskrivning

  Är du nyvald som valberedare? Eller vill du utveckla ditt arbete som valberedare och byta erfarenheter med kollegor med samma uppdrag? 
  Nu får du möjlighet att gå igenom vad uppdraget innebär. Du får arbeta aktivt och lära dig vad du ska tänka på när du rekryterar kandidater till förtroendeuppdrag. 
  Kursen ger dig också kunskap om lag, avtal och andra verktyg som du kan använda i arbetet.

  Anmälan