E-utbildningar

För dig som förtroendevald finns ett antal e-utbildningar så att du snabbt kan komma in i ditt uppdrag.

Påverka introduktion

Är du ny som kontaktombud och inte hunnit gå grundutbildningen Påverka är denna utbildning en bra början. Här får du bland annat veta vad som ingår i uppdraget och vart du vänder dig för att få stöd. Du som är varm i kläderna i ditt uppdrag och anordnar medlemsträffar kan använda hela eller delar av utbildningen för att berätta om vad ett uppdrag i Finansförbundet innebär. Utbildningen är 20 minuter.

Till introduktionsutbildningen

GDPR-utbildning

Du som är ny förtroendevald behöver också genomföra GDPR-utbildningen.
Utbildningen ger grundläggande kunskap i hanteringen av personuppgifter utifrån den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningen tar cirka 30 minuter och avslutas med ett kunskapstest.

Till GDPR-utbildningen

Genus och jämställdhet

Vill du lära dig mer om genus och jämställdhet? Då kan du som arbetar i ett företag som ingår i BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) ta del av en för branschen anpassad utbildning. Utbildningen är framtagen av Finansförbundet i samarbete med BAO och syftet är att höja kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet hos branschens alla chefer och medarbetare.

Till utbildning i genus och jämställdhet