Utbildning/aktiviteter för förtroendevalda

Genom förbundets utbildningar får du den kunskap och de verktyg du behöver i ditt uppdrag som förtroendevald.

Grundutbildning

Har du ett förtroendeuppdrag är det viktigt att du genomgår grundutbildningen så snart som möjligt efter att du blivit vald. Grundutbildningen består av flera kurser: Påverka, Samarbeta och Agera.

Läs mer om grundutbildningarna och anmäl dig.

 • Fördjupning
  Beskrivning
  Om du som förtroendevald behöver stärka din kunskap inom ett område har vi utbildningar inom till exempel: Samtal som utvecklar, BESTA, Rehabilitering, Personalrepresentant i bolagsstyrelse, Arbetsplatser utan diskriminering, Förhandlingsteknik, Arbetsmiljö och Valberedningsutbildning.
  Mer info
 • Övriga aktiviteter
  Beskrivning
  Här hittar du aktiviteter, kurser och workshops för förtroendevalda som inte ingår i våra ordinarie utbildningar. Till exempel årsmöten och gemensamma aktiviteter med BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation.
  Mer info