IT-anställd och medlem

För dig som är medlem i Finansförbundet och har ett IT-relaterat yrke finns nätverket IT-folket. Du är även automatiskt medlem i Ingenjörssamfundet. 

Nätverket IT-folket 

IT-folket är ett fristående nätverk för dig som är medlem i Finansförbundet och har ett IT-relaterat yrke. IT-folket ger dig service i och bevakar yrkesfrågor. Vi ordnar även seminarier och medlemsaktiviteter.

Läs mer om IT-folket