Utveckla ditt ledarskap

För chefsmedlemmar arrangerar vi regelbundet kurser och aktiviteter, som ger dig möjlighet till kompetensutveckling inom ledarskap och personlig utveckling. Dessutom får du tillfälle att byta erfarenheter med andra chefer.

Regelbundet anordnar vi följande kurser:

Ny som chef – grundutbildning

När du är ny som chef ställs du inför nya utmaningar och krav. För att lyckas behöver du verktyg för att hantera den nya rollen. Kursen hjälper dig med vad du bör tänka på för att smidigt komma in i din nya roll. Du får också möjlighet till nätverksbyggande med andra chefer.

Hitta nästa kurstillfälle och läs mer om kursen.

Handledning för chefer

Ta chansen och få professionell handledning i din chefsroll av Katarina Tingström. Handledningen sker i grupp med 6-8 deltagare. Utifrån ett helhetsperspektiv fokuserar vi på relationer och ömsesidig påverkan i den egna verksamheten. Frågorna som tas upp i gruppen är deltagarstyrt utifrån de behov som finns hos gruppens medlemmar och processen kring frågorna består av stöd mellan gruppmedlemmarna, rådgivning och kunskapsinhämtning. Gruppen träffas en gång var 4-5:e vecka. 4 träffar/termin. Varje träff är 1,5 timme lång. Träffarna sker i Stockholm.

Anmäl dig till kurser@finansforbundet.se

Ledarskapsdagarna

Varje vår genomför Chefsnätverket de mycket populära ledarskapsdagarna i Tylösand. Två dagar med inspirerande föreläsningar och tid för reflektion och nätverkande i en kreativ miljö. Ta chansen att fokusera på ditt ledarskap och din egen utveckling under två dagar.

Läs mer om Ledarskapsdagarna