Rådgivning och stöd för chefer

Du som är chef har rätt till särskilt stöd och rådgivning. Du kan få hjälp med individuell rådgivning, förhandlingshjälp och juridiskt stöd. I förhandlingsavseende tillhör du den klubb som finns på arbetsplatsen.

Rådgivning och bollplank

De flesta större fackklubbar har specifika ombud som har hand om chefsfrågor. De kan företräda dig i en förhandling och även stötta dig och agera bollplank i olika frågor. Dessutom kan du alltid vända dig till förbundets centrala fackliga rådgivning med dina frågor. Kontakta din klubbstyrelse eller den fackliga rådgivningen för att få veta vart du kan vända dig. 

Företrädare vid eventuell tvist

I en tvist finns alltid två parter och båda kommer naturligtvis att få en facklig företrädare om båda är medlemmar i förbundet. Det finns ingen motsättning eller konflikt i detta. Du som chef ska inte behöva företrädas av en medarbetare som är kontaktombud på din arbetsplats. Istället ska du få stöd av ett ombud högre upp i klubben eller av en ombudsman på förbundets kansli. Inom många klubbar finns speciella chefsombud utsedda i klubbstyrelsen. Fråga din klubbstyrelse vad som gäller hos er eller hör av dig till fackliga rådgivningen så hänvisar vi dig rätt.