Mallar

Här hittar du Finansförbundets lathund för den grafiska profilen och mallar som underlättar ditt arbete.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Den grafiska profilen finns för att Finansförbundet blir tydligt och lätt att känna igen i alla kanaler. Du som förtroendevald har en nyckelroll i arbetet med att sprida och använda den nya grafiska profilen. Använd i första hand de färdiga mallarna där loggan alltid är korrekt placerad. Skapar du egna mallar följer du riktlinjerna i lathunden som du beställer eller laddar hem här. 

Undrar du över något eller vill ha hjälp med framtagande av informationsmaterial, ta kontakt med kommunikationsenheten på kansliet eller på telefon 08-614 03 00.

I din varukorg

0 stycken produkter
 • Grafisk manual

  Grafisk manual

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Den grafiska manualen är ett hjälpmedel och beskriver förbundets visuella identitet som består av logotyp, typsnitt, färgkoder, bildbank, tonalitet, skrivregler och designmallar samt hur de ska användas. Manualen är reviderad våren 2020.

  Genom att vi tillsammans arbetar för en enhetlig visuell identitet och ett sammanhållet tilltal blir Finansförbundet tydligt och lätt att känna igen i alla kanaler, digitala som tryckta. 

 • Presentation - powerpoint-mall

  Presentation - powerpoint-mall

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Powerpoint-mall för att göra presentationer för till exempel medlemsmöten, rekryteringsmöten eller utbildningar. September 2020.

 • Årsplan 2021

  Årsplan 2021

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Årsplan för 2021 med viktiga datum och kommunikativa teman.

 • Kommunikationsguide

  Kommunikationsguide

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Den här foldern ger dig tips i kommunikationsarbetet. Här finns information om våra kärnvärden, tonalitet, hur du kan synas på arbetsplatsen, hur loggan ska användas, vilka typsnitt vi har och mycket mer. Tillsammans arbetar vi för att Finansförbundet ska vara tydligt och lätt att känna igen i alla kanaler.

  Produkten tillagd i varukorgen

  Oj, du verkar inte ha angett ett korrekt antal för någon av produkterna.

 • Standardmall word - svart logo

  Standardmall word - svart logo

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Word-mall för protokoll/minnesanteckningar eller andra dokument du skapar i samband med ditt uppdrag. 2017.

 • Arbetsrättsliga mallar

  Arbetsrättsliga mallar

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Kontakta fackliga rådgviningen för att få tillgång till aktuell mall

  Som stöd till i klubbarbetet finns mallar framtagna för följande: 

  • kravbrev
  • följebrev delgivning
  • betalningsuppmaning
  • lönefordringsanmälan
  • betalsningsföreläggande
  • överläggningsbegäran
  • förhandlingsframställan
   • ogiltigförklaring
   • skadestånd
   • turordningsbrott
   • företrädesrätt
   • anställningsform
   • omplacering
  • protokoll
   • ogiltighetsförklaring skadestsånd
   • turordningsbrott företrädesrätt
   • omplacering
   • arbetsbrist
  • begäran om central förhandling
  • överenskommelse
  • anmälan om kontaktombud på arbetsplatsen
  • fullmakt för att företrädas av annat förbund
  • fullmakt

  Kontakta fackliga rådgviningen för att få tillgång till aktuell mall

 • Inbjudan - mall

  Inbjudan - mall

  Målgrupp: Medlemmar och ickemedlemmar

  Beskrivning

  Ifyllningsbar inbjudan till aktiviteter (pdf).

 • Informationsblad

  Informationsblad

  Målgrupp: Medlemmar

  Beskrivning

  Mall för informationsblad att använda till att informera om vad som är på gång i Finansförbundet.

 • Intyg

  Intyg

  Målgrupp: Förtroendevalda

  Beskrivning

  Ifyllningsbart intyg till facklig utbildning.

 • Affisch

  Affisch

  Målgrupp: Medlemmar och ickemedlemmar

  Beskrivning

  Ifyllningsbar affisch till aktiviteter.