CV

En ansökan består vanligtvis av två delar; CV och personligt brev. Ditt CV ska presentera dina tidigare erfarenheter som är relevanta i förhållande till det jobb du söker idag.

Rekryteraren bedömer vad du kan bidra med baserat på vad du har gjort och bidragit med tidigare. Efter att man har läst igenom ditt CV ska man förstå vilka kompetenser du besitter och det ska kännas naturligt att du har sökt just det här jobbet, även om det personliga brevet är den del i ansökan som främst är riktat till arbetsgivaren. Det betyder alltså att du även måste rikta ditt CV för det specifika jobb du söker. 

Struktur på CV:t

Dela upp ditt CV under några huvudrubriker. Ange erfarenheterna i omvänd kronologisk ordning, det vill säga med den senaste erfarenheten längst upp. Utgå från dessa rubriker:

 • Inledning

 • Kontaktuppgifter

 • Arbetslivserfarenhet

 • Utbildning

 • Yrkesrelaterade kurser

 • Förtroendeuppdrag

 • Språk- och IT-kompetens

 • Eventuell övrig information som stärker dig som kandidat

Tre delar att få till 

Rikta och var relevant

Den information du väljer att presentera och lyfta upp ska vara relevant i förhållande till jobbet du söker. Allt som inte är relevant ska skalas bort, så att det du vill förmedla inte försvinner i mängden. 

Du måste också se till att ha en röd tråd genom hela din karriär. Hur du väljer att presentera dina tidigare erfarenheter spelar stor roll i hur du och dina erfarenheter uppfattas och tolkas. Du kan ha haft ett jobb som inte är direkt kopplat till det jobb du nu söker, men försök hitta de gemensamma nämnarna och skala bort det som inte är värt att lyfta upp - så att den röda tråden förstärks. 

Redovisa resultat och skapa trovärdighet

Det är viktigt att du beskriver dina erfarenheter så att rekryteraren förstår vad de innebär. Det gäller såväl arbetslivserfarenheter som utbildningar och andra engagemang. I beskrivningarna gäller det att både vara kortfattad för att kunna få plats med allt du vill förmedla på det begränsade utrymmet, men också tydlig. Förutom att viss information ska framgå, måste den även vara trovärdig. Ett bra sätt är därför att använda sig av fakta. “Jag har genomfört 358 investeringskalkyler för projekt i hundramiljonersklassen” är till exempel mer trovärdigt än “Jag har jobbat med investeringskalkyler”.

Se till att varje beskrivning av erfarenhet innehåller följande:

 • Kort beskrivning av verksamheten och ditt sammanhang

 • Dina ansvarsområden

 • Dina främsta arbetsuppgifter som ingått i ansvaret

 • Resultat du bidragit med

Översiktligt och korrekt

Ditt CV behöver inte vara snyggt, men det ska vara prydligt och lättöverskådligt. Fokusera på att låta innehållet (du!) fånga intresse snarare än formgivningen. Några grundläggande principer att tänka på är:

 • Max två sidor långt

 • Korrekt stavning och grammatik genomgående

 • Tydliga rubriker och underrubriker för respektive erfarenhet

 • Kontaktuppgifter på varje sida

 • Referenser lämnas på begäran

 • Ange erfarenheter i omvänd kronologisk ordning; den senaste erfarenheten först. 

Vanligaste felen

 • Skriva för mycket, så att CV:t blir tung och svårläst.

 • Skriva för lite, så att det blir svårt att förstå meriterna.

 • Skriva allmänna beskrivningar av tidigare jobb med irrelevant information

Vi hjälper dig med ditt CV

Finansförbundet samarbetar med Go Monday och via oss kan du få hjälp av dem på flera olika vis: