Anställningsintervjun

Anställningsintervjun är till både för dig och för arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens chans att se om du är rätt för jobbet, och din chans att se om jobbet och arbetsplatsen passar dig.

Arbetsgivaren vill förutom att få en djupare förståelse för din bakgrund och dina meriter, även få en bild av hur du är som person. Detta är inte bara för att lära känna dig utan också för att se hur du passar in i gänget med de andra på företaget, hur du skulle fungera på möten med andra avdelningar, eller hur du skulle vara som representant för organisationen gentemot kunder och andra externa intressenter.

Från ditt eget perspektiv är intervjun ett viktigt tillfälle att försäkra dig om att jobbet passar och är ett steg i rätt riktning för dig, samtidigt som du kan förstärka bilden av dig själv.

Ta fram dina budskap

Det viktigaste på intervjun är att förstärka den position du vill ta i rekryteringen. Du behöver därför ha klart för dig vilka budskap du vill föra fram och vilket intryck du vill lämna. 

Låt dina budskap komma fram i dina svar på de frågor som ställs under intervjuns gång. Ibland kommer frågan rakt ut: “Vad är de viktigaste skälen till att vi ska välja dig?” Men oavsett om frågan kommer eller inte bör du föra in dina budskap kontinuerligt under intervjun. Du ska självklart svara på den fråga som ställs, men genom att tänka igenom dina budskap i förväg kan du lättare föra intervjun i den riktning du vill.

Ju mer du vet om tjänsten, företaget och branschen, desto lättare kommer det att bli att hitta starka budskap. Det finns också två andra viktiga aspekter att utgå ifrån när du förbereder dina budskap:

Det första är vilka kan dina konkurrenter vara och hur särskiljer du dig från dem? Om du tror att de du möter i den här rekryteringen generellt har längre erfarenhet än du har, så bör du ha mer fokus på något annat, något som du tillför och som de saknar. Du vill påverka rekryteraren till att se att det finns andra aspekter att väga in, utöver erfarenhet.

För det andra, är det något i den här tjänsten som du inte gjort tidigare? Då bör ett av dina budskap handla om varför du nu vill göra detta.

Vanliga intervjufrågor

Intervjufrågor kan krasst sett delas in i tre olika kategorier. Det gäller att du är väl förberedd på de budskap och den bild av dig som du vill framhäva i varje kategori. 

Visa att du kommer trivas

Exempel på frågor:

 • Vad är viktigast för att du ska trivas med ditt arbete?

 • Föredrar du att jobba ensam eller i grupp?

 • Vad gör du på fritiden?

Förklara att du kan göra ett bra jobb

Exempel på frågor:

 • Berätta lite om dig själv!

 • Berätta om någon gång då du gjort ett misstag

 • Vad har du för svaga sidor?

Framhäv varför du vill jobba här

Exempel på frågor:

 • Var ser du dig själv om fem år?

 • Har du några frågor om oss eller om tjänsten?

 • Varför vill du jobba för oss?

Ställ frågor själv

Att ställa egna frågor visar på intresse och engagemang. Fundera igenom vad som är viktigt för dig med arbetet, och fråga om det. En intervju ska vara en konversation där båda parter får komma till tals och inte en utfrågning där du som sökande bara sitter passiv och svarar på frågor. Sikta på att uppnå 50/50, genom att visa initiativförmåga och våga ställa motfrågor. Siktet är att skapa en positiv interaktion. Underlätta för intervjuaren genom att till exempel fråga “Vill du veta något mer på den punkten?” eller “Kan jag förklara lite mer i detalj?”. Försök säkerställa att ni förstår varandra.

Förslag på frågor att ställa:

 • Hur är arbetsklimatet?

 • Vem kommer vara min chef?

 • Är tjänsten nyinrättad, eller tar jag över efter någon?

 • Kan jag få ett eget ansvarsområde?

 • Vilka framtidsplaner har företaget?

 • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

 • Hur ser arbetsgivaren på kompetensutveckling?

 • Arbetstider, semester, villkor i övrigt?

Var dig själv på intervjun

Det är viktigt att du är dig själv. Var inte rädd för att framhäva dig själv, men håll dig till fakta. En van rekryterare ser snabbt igenom försköningar. Försök att vara avslappnad på intervjun. Ha ett fast handslag och titta intervjuaren i ögonen.

Din attityd kan vara avgörande på en intervju, eftersom den styr vilken bild företagets representanter får av dig. Det gäller att hitta en balans mellan den självsäkra och ödmjuka attityden.

Tester

Vissa företag genomför tester som ett komplement till intervjun. Ett test används oftast som ett underlag för diskussion. Du ska alltid få veta hur testresultatet ska användas och vem som kommer att läsa det. Konstruktiv feedback på testet bör ingå. Om du känner dig tveksam till ett test kan du kontakta psykologförbundet för att få mer information.

Det finns olika typer av tester:

 • Personlighetstest: oftast kryssfrågor som ska visa vem du är

 • Begåvningstest: mäter olika former av begåvning, ofta logik

 • Färdighetstest: specifika tester för olika ändamål, till exempel språk och data

 • Arbetstest: övningar med reella arbetsuppgifter och arbetssituationer

När du fyller i ett test är det viktigt att du svarar sanningsenligt. Undvik att svara så som du tror att arbetsgivaren vill. Det genomskådas ofta, eftersom de flesta tester har kontrollfrågor. Dessutom riskerar du att få ett jobb som inte passar dig, och som du kanske inte kommer att trivas med. 

Vanligaste felen

 • Inte förbereda sig

 • Inte ha tänkt igenom vilka budskap man vill förmedla

 • Inte ställa några, eller rätt, frågor till arbetsgivaren

Vi hjälper dig att bli förberedd

Finansförbundet samarbetar med Squidfacto och Go Monday för att du ska kunna få extra hjälp: