Lönekriterier

Din arbetsgivare specificerar lönekriterier som beskriver vilka faktorer som bör påverka din lönesättning. Något som ofta brukar beröra faktorer som kompetens, ansvar, lagarbete och resultat. 

Din lön ska alltid kunna förklaras utifrån företagets lönekriterier, och det är även dessa som är den bästa källan till argument inför lönesamtalet.

De lönekriterier som ligger till grund för ditt samtal bestäms i förhandlingar mellan Finansförbundet och företaget. De ska vara tillgängliga för all personal, och brukar ofta finnas på intranätet. Om du inte kan hitta de lönekriterier som gäller på din arbetsplats kan du få dem från dina förtroendevalda eller från personalavdelningen.

Kontakta gärna oss på Finansförbundet för eventuella frågor kring dina lönekriterier.