Att tänka på när du jobbar utomlands

Innan du skriver på kontrakt för ett utlandsuppdrag, vare sig det är långt eller kort, finns flera saker du bör vara uppmärksam på.

Du behöver ta reda på:

  • Din arbetsgivares företagsform och nationalitet
  • Socialförsäkrings- och skatteregler i det land du åker till
  • Regler för uppehålls- och arbetstillstånd
  • Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal
  • Dina förmåner och rättigheter

Ska du betala skatt i Sverige?

Om du arbetar utomlands minst sex månader kan du bli befriad från att betala skatt i Sverige på utlandsinkomsten. Läs mer om förutsättningar, villkor och regler på Skatteverkets webbplats.

Vad gäller för A-kassa?

När det gäller a-kassa är huvudregeln att du omfattas av lagstiftningen i det land där du arbetar. Normalt behöver du därför inte vara medlem i Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa, eller annan svensk a-kassa, när du arbetar utomlands, men det finns tre viktiga saker att tänka på:

  • Begär inte utträde ur den svenska a-kassan förrän du blivit ansluten till det nya landets socialförsäkringssystem
  • Ansök alltid om medlemskap så fort du är tillbaka i Sverige
  • Spara alla handlingar som har med din utländska anställning att göra.

Kontakta alltid a-kassan för att kontrollera vad som gäller i just ditt fall.