Arbeta utomlands

För dig som jobbar utomlands finns det flera tjänster du kan dra nytta av i ditt medlemskap. Tack vare Finansförbundets medlemskap i NFU och UNI har du alltid rätt till fackligt stöd lokalt, var i världen du än befinner dig. 

NFU ger dig samma medlemsservice i hela Norden

NFU, Nordiska Finansanställdas Union, är en samarbetsorganisation för fackförbund inom Norden som organiserar anställda inom bank, finans och försäkring. Tack vare detta nordiska samarbete får du som är medlem i Finansförbundet, och tillfälligt arbetar i ett annat nordiskt land, tillgång till samma service som om du varit ansluten i värdlandets NFU-organisation.

Detta gäller till exempel frågor som:

  • Anställningsvillkor
  • Information
  • Medlemstidning
  • Deltagande i möten och kurser

Vill du veta mer?

Du hittar mera information om det nordiska samarbetet på NFUs hemsida eller kontakta fackliga rådgivningen.

UNI ger dig lokalt fackligt stöd i hela världen

När du jobbar utomlands behöver du mer än någonsin ett fackförbund. Samtidigt måste du rätta dig efter de lagar och regler som gäller i landet där du är anställd och därför har svenska Finansförbundet ingen möjlighet att bevaka dina intressen. Tack vare Finansförbundets medlemskap i UNI kan du dock vända dig till ett fackförbund i landet du jobbar, till exempel för information om villkor och löner, arbetsrelaterade frågor, sociala problem, pensioner och yrkeskompetens. Allt du behöver är ett UNI-pass, som du beställer från UNI.

UNI, Union Network International, är den internationella fackföreningsrörelsen för kompetens och tjänster. UNI ansluter mer än 900 förbund i 140 länder och har sammanlagt över 15 miljoner medlemmar. Genom UNI-passet får du automatiskt hjälp med att kontakta lokala fackföreningar när du flyttar utomlands för att jobba.

UNI-passet ger dig:

  • Tillgång till mer än 900 anslutna fackförbund.
  • Ett lokalt fack som välkomnar dig i ditt nya land.
  • Hjälp med att bekanta dig med din nya kommun – du blir inskriven på olika sändlistor för att få information och inbjudningar till olika kulturella och politiska evenemang med mera. Möjlighet att involvera dig i lokala verksamheter – i arbetsgrupper som sysslar med yrkesmässiga frågor, kursverksamheter med mera.
  • Information om arbetsförhållanden, banktjänster, skattesystem, bostadsförmedling, skolor, sjukvård, pensioner och mycket mer.
  • Rådgivning angående din anställning (du kanske behöver hjälp med att kolla ditt kontrakt, eller råd om lokala arbetsrättsfrågor och gällande kollektivavtal).
  • Juridisk hjälp om det uppstår problem med arbetsgivaren.

Beställ ditt UNI-pass via UNI:s webb