Södra regionen

Inom Finansförbundet finns fem olika regioner som har till uppgift att bland annat arbeta över företagsgränserna inom sitt geografiska område.

Södra regionens styrelse 

Valberedning 


Årsmöte 2019