Regionstyrelser

Inom Finansförbundet finns det fem regioner; Norra, Östra, Västra, Södra och Stockholmsregionen.

Karta som visar de fem regionerna.Regionernas uppgift är bland annat att arrangera aktiviteter och utbildningar för erfarenhetsutbyte över företagsgränserna.