Regionstyrelser

Inom Finansförbundet finns det fem regioner; Norra, Östra, Västra, Södra och Stockholmsregionen.

Karta som visar de fem regionerna.Regionernas uppgift är bland annat att arrangera aktiviteter och utbildningar för erfarenhetsutbyte över företagsgränserna. De ska även utse kongressombud för medlemmar utan anställning och på företag där klubb saknas.