Verksamhetsstöd och HR

Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Katrin Odelius

Titel: Enhetschef för verksamhetsstöd & HR

Telefonnummer 08-614 03 70


Svante Forss

Titel: Telefon- och lokalansvarig

Telefonnummer 08-614 03 24


Lars Jacobson

Titel: Ekonom

Telefonnummer 08-614 03 08


Robert Juhlin

Titel: IT-ansvarig

Telefonnummer 08-614 03 36


Göran Lanbeck

Titel: Systemförvaltare

Telefonnummer 08-614 03 15


Per-Olov Wågström

Titel: Ekonomichef

Telefonnummer 08-614 03 18


Katarina Zingmark

Titel: Koordinator

Telefonnummer 08-614 03 59