Verksamhetsstöd

Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Anita Ruud

Titel: Tf Kanslichef och enhetschef Verksamhetsstöd

Telefonnummer 08-614 03 22


Nicole Borja

Titel: Systemförvaltare/administratör

Telefonnummer 08-614 03 51


Andreas Brömster

Titel: Organisationsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 45


Svante Forss

Titel: Telefon- och lokalansvarig

Telefonnummer 08-614 03 24


Kristina Hedman

Titel: Ekonom

Telefonnummer 08-614 03 19


Anne Karin Hjortland

Titel: Processledare

Telefonnummer 08-614 03 57


Lars Jacobson

Titel: Ekonom

Telefonnummer 08-614 03 08


Robert Juhlin

Titel: IT-ansvarig

Telefonnummer 08-614 03 36


Göran Lanbeck

Titel: Systemförvaltare

Telefonnummer 08-614 03 15


Marina Svensson

Titel: Lönespecialist

Telefonnummer 08-614 03 33


Per-Olov Wågström

Titel: Ekonomichef

Telefonnummer 08-614 03 18


Katarina Zingmark

Titel: Koordinator

Telefonnummer 08-614 03 59