Medlem och förhandling

Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Madeleine Lindermann

Titel: Förhandlingschef

Telefonnummer 08-614 03 34


Mattias Ammenberg

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 67


Ewy Bäckström

Titel: Medlemsadministratör

Telefonnummer 08-614 03 23


Alexander Canizarés Dahlström

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 75


Henrik Cronier

Titel: Förbundsjurist, samordnande dataskyddsombud (DSO)

Telefonnummer 08-614 03 49


Malin Engström

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 76


Anna Eurén

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 26


Erik W Hallonstén

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 50


Kristina Heyman

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 54


Viktor Källqvist

Titel: Biträdande förhandlingschef

Telefonnummer 08-614 03 20


Monica Malmsten

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 25


Marika Olsson

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 41


Annika Palmér

Titel: Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 89


Matho Randall Svahn

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 73


Therése Salterius

Titel: Ombudsman (tjänstledig)


Karin Skånberg

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 77


Gabriella Stenfelt

Titel: Medlemsadministratör

Telefonnummer 08-614 03 09


Bo Swartling

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 46


Anna Valdén

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 62


Daniel Vencu Velasquez Castro

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 78


Eva Wallin

Titel: Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 65


Daniel Wallmark

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 44


Marcus Åkerlund

Titel: Organisationssekreterare

Telefonnummer 08-614 03 37