Medlem och förhandling

Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Linnea Björnstam

Titel: Enhetschef Medlem och förhandling

Telefonnummer 08-614 03 92


Erik W Hallonstén

Titel: Biträdande enhetschef Medlem och förhandling

Telefonnummer 08-614 03 50


Viktor Källqvist

Titel: Tf förhandlingschef

Telefonnummer 08-614 03 20


Mattias Ammenberg

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 67


Andreas Brömster

Titel: Organisationsutvecklare

Telefonnummer 08-614 03 45


Ewy Bäckström

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 23


Alexander Canizarés Dahlström

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 75


Henrik Cronier

Titel: Förbundsjurist, samordnande dataskyddsombud (DSO)

Telefonnummer 08-614 03 49


Malin Engström

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 76


Anna Eurén

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 26


Kristina Heyman

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 54


Karin Jungerhem

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 27


Madeleine Lindermann

Titel: Förhandlingschef (tjänstledig)

Telefonnummer 08-614 03 34


Monica Malmsten

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 25


Marika Olsson

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 41


Annika Palmér

Titel: Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 89


Matho Randall Svahn

Titel: Ombudsman (föräldraledig)

Telefonnummer 08-614 03 73


Karin Skånberg

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 77


Gabriella Stenfelt

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 09


Bo Swartling

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 46


Anna Valdén

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 62


Eva Wallin

Titel: Verksamhetskoordinator

Telefonnummer 08-614 03 65


Daniel Wallmark

Titel: Ombudsman

Telefonnummer 08-614 03 44