Ledningsgrupp

Här hittar du kansliets ledningsgrupp. Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Anita Ruud

Titel: Tf Kanslichef och enhetschef Verksamhetsstöd

Telefonnummer 08-614 03 22


Anna Eskelius

Titel: Enhetschef Kommunikation och Samhällspolitik

Telefonnummer 08-614 03 14


Anders Hammarbäck

Titel: Verksamhetsutvecklare

Telefonnummer 070-689 64 71


Katrin Odelius

Titel: HR-chef

Telefonnummer 08-614 03 70