Ledningsgrupp

Här hittar du kansliets ledningsgrupp. Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Arvid Ahrin

Titel: Kanslichef

Telefonnummer 08-614 03 90


Linnea Björnstam

Titel: Enhetschef Medlem och förhandling

Telefonnummer 08-614 03 92


Anna Eskelius

Titel: Enhetschef Kommunikation och Samhällspolitik

Telefonnummer 08-614 03 14


Katrin Odelius

Titel: Enhetschef för verksamhetsstöd & HR

Telefonnummer 08-614 03 70