Kommunikation och samhällspolitik

Alla medarbetare har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se.

Anna Eskelius

Titel: Enhetschef Kommunikation och Samhällspolitik

Telefonnummer 08-614 03 14


Anna Rahnasto

Titel: Kommunikationschef

Telefonnummer 08-614 03 64


Björn Lundell

Titel: Samhällspolitisk chef

Telefonnummer 08-614 03 10


Nicole Borja

Titel: Kommunikatör

Telefonnummer 08-614 03 51


Jenny Davidsson

Titel: Statistiker

Telefonnummer 08-614 0363


Antonina Eriksson

Titel: Webbansvarig kommunikatör

Telefonnummer 08-614 03 29


Anne Karin Hjortland

Titel: Processledare

Telefonnummer 08-614 03 57


Christina Hjärre

Titel: Kommunikatör

Telefonnummer 08-614 03 07


Olof Klingvall

Titel: Pressansvarig kommunikatör

Telefonnummer 08-614 03 74


Karin Kristensson

Titel: Utredare (tjänstledig)

Telefonnummer 08-614 03 16


Marie Löök Birgersson

Titel: Utredare

Telefonnummer 08-614 03 21


Linnea Magro

Titel: Utredare (tjänstledig)

Telefonnummer 08-614 03 71


Sofia Vanner

Titel: Internationell sekreterare /utredare

Telefonnummer 08-614 03 48