Finansförbundets förtroendevalda

Ett medlemskap i Finansförbundet handlar till stor del om att du är med och tar del av vad som händer på din arbetsplats. På flera olika sätt kan du också vara med och påverka din arbetssituation.

På företag med kollektivavtal arbetar fackliga representanter på uppdrag av Finansförbundet. Som medlem kan du påverka genom de förtroendevalda på din arbetsplats – eller varför inte ta ett uppdrag själv?!

Förtroendevald i Finansförbundet

En film om rollen som förtroendevald och det lokala fackliga arbetet, digitalisering och utveckling i finansbranschen. Mars 2016. Läs mer om att arbeta fackligt.