Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och beslut fattade av kongressen. Till arbetsuppgifterna hör också att ansvara för förhandlingar om olika avtal.

Alla ledamöter har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@finansforbundet.se

Ulrika Boëthius

Titel: Förbundsordförande

Telefonnummer 070-413 41 01


Rikard Nyström

Titel: 1:e vice ordförande

Telefonnummer 070-6977038


Camilla Linder

Titel: 2:e vice ordförande

Telefonnummer 070-594 5703


Marie Brundin

Titel: Nordea

Telefonnummer 070-358 74 98


Anna-Karin Glimström

Titel: SEB

Telefonnummer 070-781 84 23


Stefan Henricson

Titel: Handelsbanken

Telefonnummer 072-587 88 38


Annika Jansson

Titel: Forex Bank

Telefonnummer 0704-247342


Ann-Charlotte Karlsson

Titel: Sparbanken Skåne

Telefonnummer 046-16 23 18


Roger Ljung

Titel: Swedbank

Telefonnummer 070-605 82 01


Pernilla Påhlman

Titel: SEB

Telefonnummer 070-692 00 94


Jessica Lööw

Titel: Swedbank

Telefonnummer 070-24 77 252


Charlotte Skog

Titel: Handelsbanken

Telefonnummer 08-701 40 14


Kristina Wirf

Titel: Danske Bank

Telefonnummer 0768-95 57 59


Anna Eurén

Titel: Personalrepresentant

Telefonnummer 08-614 03 26