Ersättning vid arbetsskada

Om din skada/sjukdom blir klassad som arbetsskada har du rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Har din arbetsplats kollektivavtal kan du även få ersättning från Trygghetsförsäkringen (TFA).

Så prövas en arbetsskada

Det är Försäkringskassan som utreder arbetsskadan och beslutar om du har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, som till exempel livränta. För att rätten till ersättning ska prövas ska du själv fylla i en särskild ansökan om ersättning på Försäkringskassans hemsida.

Prövning för arbetsskadeförsäkringen

Försäkringskassan prövar enbart arbetsskador som medfört:

  • inkomstförlust för minst ett år
  • nedsatt arbetsförmåga
  • kostnader för tandvård
  • särskilda hjälpmedel
  • sjukvård utomlands 
  • dödsfall

Under den tid som arbetsskadan är under behandling och du eventuellt måste vara hemma från arbetet, får du ingen särskild ersättning förutom sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan.

Kontakta Försäkringskassan för mer utförlig information om arbetsskadeförsäkringen.

Prövning för Trygghetsförsäkringen

Prövning för Trygghetsförsäkringen, som gäller för dig med kollektivavtal, utförs av AFA, som prövar alla arbetsskador till följd av olycksfall. För att pröva arbetssjukdom krävs att sjukdomen varat i 180 dagar och godkänts som arbetsskada av Försäkringskassan, eller att sjukdomen finns med på ILOs (International Labour Organisation) lista över arbetssjukdomar.

Läs mer om Trygghetsförsäkringen på AFAs hemsida.

Om du inte är nöjd med beslutet

Överklaga beslutet om ersättning från arbetsskadeförsäkringen inom 2 månader till Försäkringskassan.

Överklaga beslut om ersättning från trygghetsförsäkringen (TFA) inom 6 månader till AFA.