Vad gäller om du blir sjuk?

Om du är sjuk har du rätt till ersättning från flera olika håll. Lagstadgad sjuklön och sjukpenning får alla, kollektivavtalad sjuklön får bara du som har kollektivavtal. 

Läs mer om vilken ersättning som du kan få.

Om du råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetet eller blir sjuk på grund av ditt arbete gäller särskilda regler. Läs mer om vad som gäller vid arbetsskador.

Anmäl att du är sjuk!

När du blir sjuk ska du snarast möjligt anmäla detta till din arbetsgivare. Det krävs läkarintyg från och med den 8:e dagen.

Om sjukskrivningen varar mer än 14 dagar, anmäler arbetsgivaren det till Försäkringskassan. Försäkringskassan kräver läkarintyg med orsaken till varför du är sjuk och en försäkran från dig från och med den 15:e sjukdagen. Blanketten heter ”Begäran om sjukpenning fr o m dag 15 – anställd” och den fylls i av dig som är sjukskriven.