När får du ta semester?

För dig som går på BAO-avtalet

Huvudregeln är att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om du inte vill ha det är det naturligtvis möjligt att komma överens om annat. Arbetsgivaren måste dock ha särskilda skäl för att inte ge dig fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Arbetsgivaren ska också ta hänsyn till arbetstagarens önskemål om förläggning i samband med religiös högtid.

Semesterplanen för sommaren bör vara klar senast den 15 april. Har du inte fått besked då, kontakta dina förtroendevalda.

Vill du ta ut semester under andra tider än på sommaren måste du lämna in en ansökan om semester som arbetsgivaren sedan får bevilja eller avslå.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om du inte vill ha det är det naturligtvis möjligt att komma överens om annat.

För dig som inte har kollektivavtal

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om du inte vill ha det är det naturligtvis möjligt att komma överens om annat.