Hur mycket semester får du?

Alla anställda har rätt till minst 25 semesterdagar per år, oberoende av om du har tjänat in betald semester eller inte. Många har även rätt till fler semesterdagar.

Hur många semesterdagar du har rätt till kan du läsa i det kollektivavtal du omfattas av eller i ditt anställningsavtal.

För dig som går på BAO-avtalet

 • 27 semesterdagar
 • Om du inte har rätt till övertidsersättning får du ytterligare tre semesterdagar
 • Arbetar du deltid har du rätt till samma antal semesterdagar, men ersättningen baseras på din deltid. Läs mer under lön och ersättning. 

Enligt övergångsregler har följande kategorier 28 semesterdagar: tjänsteman som var befordrad den 31 december 2001, den som var utnämnd chefstjänsteman per 31 augusti 2000 och anställda som senast den 31 december 2010 fyllde 40 år.

Semesterår: 1 januari - 31 december.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

 • 25 semesterdagar
 • Om du har avtalat bort övertidsersättningen, kan du ha ytterligare 3 eller 5 semesterdagar
 • Är du deltidsanställd och arbetar mindre än fem dagar i genomsnitt per vecka beräknas antalet nettosemesterdagar enligt följande:
  Antalet arbetsdagar per vecka gånger antalet semesterdagar (oftast 25) delat med 5 = Antalet semesterdagar. Avrundas till närmast högre dagantal.
 • Medarbetare som var anställda 31 mars 2009 och som hade tjänat in extra semester enligt då gällande avtal bibehåller denna förmån.

Semesterår: 1 april - 31 mars.

För dig som inte har kollektivavtal

 • 25 semesterdagar. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti har du rätt till
  endast fem semesterdagar.
 • Arbetar du deltid har du rätt till samma antal semesterdagar, men ersättningen baseras på din deltid

Semesterår: 1 april - 31 mars.


Om du är nyanställd

Vissa arbetsgivare erbjuder förskottssemester. Detta innebär att du kan få betald semester i förskott, innan du hunnit tjäna in den. Om du får betald semester i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du slutar din anställning och inte hunnit tjäna in den semester du använt.

För dig som går på BAO-avtalet

Du har rätt till betald semester redan samma år som du börjar din anställning. Antalet betalda semesterdagar beräknas proportionellt utifrån när på året du anställs. Om du slutar inom fem år och inte hunnit tjäna in den semester du tagit ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig, men efter fem år avskrivs din skuld.

Om du anställs efter 31 augusti har du bara rätt till den semester som kan beräknas bli intjänad under året. Du har rätt till minst 5 semesterdagar, men hur många som är betalda beror på när du börjar din anställning.

Det kan finnas lokala överenskommelser på din arbetsplats, så kontakta gärna dina förtroendevalda för mer information.

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Du har rätt till betald semester redan samma år som du börjar din anställning. Antalet betalda semesterdagar beräknas proportionellt utifrån när på året du anställs. Om du slutar inom fem år och inte hunnit tjäna in den semester du tagit ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig, men efter fem år avskrivs din skuld.

Du har dock alltid rätt till obetald semester, 25 dagar om du anställs innan 1 september och 5 dagar om du anställs efter.

För dig som inte har kollektivavtal

Om du är nyanställd och inte omfattas av kollektivavtal behöver du troligtvis jobba ett år för att tjäna in hel betald semester. Du har dock alltid rätt till obetald semester, 25 dagar om du anställs innan 1 september och 5 dagar om du anställs efter.