Avbryta semestern

Semestern är tänkt att användas för att du ska vila upp dig och du har därför rätt att avbryta din semester i vissa fall, bland annat om du blir sjuk, och spara återstoden till ett annat tillfälle.

Ring därför alltid och anmäl om du bli sjuk under semestern. Arbetsgivaren kommer då att räkna dem som sjukdagar och inte som semesterdagar. Arbetsgivaren kan kräva att du ska styrka att du varit sjuk med ett läkarintyg.

Du har rätt att avbryta din semester om du är

  • sjuk
  • föräldraledig
  • ledig på grund av risk för smitta enligt smittskyddslagstiftningen
  • ledig för närståendevård
  • ledig för militärtjänst eller repmöte
  • ledig för svenskundervisning

De uppskjutna semesterdagarna ska du få ut i en följd om inte du och arbetsgivaren kommit överens om annat. Du har inte rätt att få dagarna i omedelbar anslutning till din pågående semester.

Din arbetsgivare kan avbryta din semester

  • Om du omfattas av vårt avtal med BAO kan inte arbetsgivaren kräva att du ska komma in, men de kan ställa frågan och du får välja själv. Om du avbryter semestern i förtid ska du kompenseras för besväret och bland annat ersättas för resekostnader.
  • Om du omfattas av vårt avtal med Svensk Handel kan din chef kalla in dig under speciella omständigheter och du måste då infinna dig. Kontakta dina förtroendevalda om du ifrågasätter arbetsgivarens begäran.
  • Om du inte omfattas av ett kollektivavtal kan din chef kalla in dig under speciella omständigheter och du måste då infinna dig.