Arbetsgivarens rätt att kontrollera sina anställda

En grundläggande princip inom arbetsrätten är att det är arbetsgivaren som bestämmer hur arbetet ska organiseras och utföras. Denna princip kallas arbetsledningsrätten och innefattar även en rätt att kontrollera hur de anställda utför sitt arbete.

De närmare gränserna för arbetsgivarens rätt att kontrollera sina anställda är inte helt klar. Ofta måste man väga arbetsgivarens intresse av att få kontrollera sina anställda på ett visst sätt mot den anställdes rätt till en personlig integritet.

Nuvarande regelverk för integritetsskydd i arbetslivet är svåröverskådligt och spritt över flera lagar. Det finns skillnader mellan att vara anställd i offentlig eller privat sektor. Arbetssökandes personliga integritet skyddas inte i dag.

Läs mer om personkontroller i finansbranschen

Läs mer om Finansförbundets åsikt om integritet i arbetslivet.