Mervärden i kollektivavtalet

Hur mycket är ett kollektivavtal värt för dig?

Här är några exempel på hur kollektivavtalet ger dig tiotusentals kronor mer i plånboken varje år jämfört med någon som saknar kollektivavtal och endast har lagstadgade villkor.

Julia, 36 år, banksäljare i vanlig bankbutik (avtalet med Svensk Handel)

David, 30 år, systemutvecklare (avtalet med BAO)

Karolina, 41 år, aktiemäklare (avtalet med BAO)

Inga, 50 år, rådgivare på telefonbanken (avtalet med BAO)

Patrik, 32 år, företagsrådgivare (avtalet med BAO)