Vad gör Finansförbundet?

Finansförbundets arbete med jämställdhet och mångfald handlar om att förbättra arbetsvillkoren i finansbranschen. Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen tycker vi är självklart och vi arbetar med flera viktiga frågor i hela förbundet, från den lokala arbetsplatsen till förbundsstyrelsen.

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén, CJMK

CMJK är ett partsgemensamt arbete med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Kommittén har bland annat till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt informera och sprida kunskap. Det görs bland annat genom:

  • Nyhetsbrevet Olika - men ändå lika 
  • Årlig jämställdhetsstatistik som bygger på BAO:s och Finansförbundets gemensamma lönestatistik.  
  • Annas Jämställdhets- och mångfaldspris (Anna-priset): Anna-priset instiftades 1993 till minne av framlidna Anna Persson Collert. Genom Anna-priset vill CJMK uppmärksamma bra exempel på arbete som inneburit ökad jämställdhet och mångfald inom bank och finansbranschen. Priset kan gå till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp bland BAOs delägare och det delas ut varje år på den årliga mångfaldsdagen. Sista dag för nominering är 16 augusti 2019. Kontaktperson: Kristina Heyman, kristina.heyman@finansforbundet.se.

Lika lön

Projektet Lika lön drivs av Finansförbundet och BAO och är en del av kollektivavtalet om löner och allmänna villkor. Projektets syfte är att utjämna osakliga löneskillnader för avtalsområdet och i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet. Mer information om Lika lön finns på projektets hemsida. Kontaktperson: Kristina Heyman, kristina.heyman@finansforbundet.se.

16:06-rörelsen - Lön hela dagen

Finansförbundet ingår i Lön hela dagen. Rörelsens uppdrag är att sätta press på regering och arbetsgivare när det gäller jämställd föräldraförsäkring, årliga lönekartläggningar och samma rätt till heltid. Läs mer om 16:06-rörelsen

Utbildningar och seminarier

Finansförbundet anordnar utbildningar för förtroendevalda inom ämnet. Se utbildningskalendariet för aktuella utbildningar och seminarier.

Även lokalt anordnas utbildningar/seminarier, ta kontakt med din klubbstyrelse för mer information.

Läs gärna mer