Arbetstid vid röda dagar och klämdagar

Det finns ett antal dagar som innebär ledighet utöver de semesterdagar du har, till exempel röda dagar och "klämdagar". Hur mycket ledigt och vad du får för ersättning om du jobbar, beror på vilket kollektivavtal du går på. Det här är vad som gäller för dig som går på BAO- eller på Svensk Handel-avtalet.

För dig som går på avtalet med BAO

Hur deltidsanställdas arbetstid ska hanteras anges inte i Finansförbundets centrala kollektivavtal för bankanställda. Istället ska frågan lösas i ett lokalt avtal och parterna ska se till att regleringen upplevs som rättvis. Fråga din fackliga företrädare eller personalavdelningen vad som gäller hos er.

Anställdas ordinarie arbetstid är 38,5 timmar i veckan beräknat på en fyramånadersperiod. Om en bankfri dag infaller på en vardag minskas den ordinarie arbetstiden med 7,7 timmar.

Här hittar du vad som gäller vid lediga dagar och helgdagar för dig som går på avtalet med BAO.

För dig som går på avtalet med Svensk Handel

För dig som går på avtalet med Svensk Handel skiljer sig avtalen åt beroende på om du 

  • arbetar i en butik med öppettider på mer än 12 timmar/dag, där ordinarie arbetstid är 36 timmar/vecka
  • arbetar i en butik med annat öppethållande, 38,5 timmar/vecka
  • om du arbetar på huvudkontoret, 40 timmar/vecka

Här hittar du vad som gäller vid lediga dagar och helgdagar för dig som går på avtalet med Svensk Handel.

Om kollektivavtal saknas

Arbetstiden regleras då i ditt anställningsavtal. Kontakta din fackliga företrädare eller personalavdelningen för att få mer information om vad som gäller vid dessa helgdagar.