Vilka regler styr arbetstiden?

Det finns regler om arbetstid i arbetstidslagen, i kollektivavtalen och i ditt individuella anställningsavtal. I arbetstidslagen regleras till exempel hur mycket man får arbeta. I kollektivavtalet finns regler om till exempel övertidsersättning och förkortad veckoarbetstid.

Vilka regler som gäller för just dig beror på:

  • Om du arbetar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal, och i så fall vilket – eller om du arbetar på en arbetsplats utan kollektivavtal
  • Vad som är reglerat i ditt enskilda anställningsavtal

Hur många timmar ska man arbeta?

Enligt lag får en anställd ha en ordinarie arbetstid på högst 40 timmar i veckan. Många kollektivavtal har en veckoarbetstid som är lägre, vilket innebär att en heltidstjänst är mindre än 40 timmar i veckan. Läs mer nedan om vad som gäller för dig utan kollektivavtal respektive för dig som går på något av våra kollektivavtal.

För dig som inte har kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal så får arbetsgivaren lägga ut din veckoarbetstid på ett sätt som passar verksamheten - så länge de håller sig inom de ramar som finns i arbetstidslagen.

Läs arbetstidslagen här.

Det innebär 40 timmar per vecka, i snitt på en fyraveckorsperiod, med inlagda raster samt dygns- och veckovila. Arbetsgivaren måste meddela dig om dina arbetstider minst två veckor i förväg. 

Du och din arbetsgivare kan komma överens om ett sätt att förlägga arbetstiden som innebär att du får ett större inflytande.

För dig som går på BAO-avtalet

I Finansförbundets kollektivavtal med BAO är normalarbetstiden 38,5 timmar i veckan, som beräknas som ett snitt över en period om oftast 4 månader. För dig som arbetar treskift eller kontinuerlig drift så är arbetstiden högst 37 timmar i snitt över en 4-veckors period.

Enligt Finansförbundets kollektivavtal med BAO ska arbetstiden läggas ut i samtal mellan dig och din chef. I samtalet ska hänsyn tas till verksamhetens och ditt behov. Detta gäller både för dig som är hel- och deltidsanställd. Om ni inte kan komma överens om förläggningen kan frågan föras vidare till förhandling. Kommer ni inte överens har Finansförbundet sista ordet, det vill säga har möjligheten att säga nej. 

Läs mer i kollektivavtalet

För dig som går på Svensk Handel-avtalet

I Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel för anställda på Forex och X-Change är normalarbetstiden i genomsnitt per helgfri vecka under året: 

  • 36 timmar i veckan - butik som har öppet mer än 12 timmar per dag
  • 38,5 timmar i veckan - butik med annat öppethållande än ovan
  • 40 timmar i veckan - övrig verksamhet

Den ordinarie arbetstiden kan högst vara 9 timmar per dag.

För dig som går på Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel bestämmer arbetsgivaren hur arbetstiden ska läggas ut. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till både verksamhetens och ditt behov. Om dina önskemål inte kan tillgodoses ska arbetsgivaren kunna ange skälen för detta.