Arbetsmiljöveckan 2020

Under vecka 43, den 19-23 oktober, samlas hela Finansförbundet kring en helt digital arbetsmiljövecka med olika aktiviteter för både för dig som medlem och förtroendevald!

Syftet med 2020 års arbetsmiljövecka är att främja ett hållbart arbetsliv och stärka Finansförbundets arbete för hållbara villkor och en hållbar arbetsmiljö i finansbranschen ytterligare.

Under veckan erbjuder Finansförbundet flera digitala föreläsningar och webbinarier. Vissa behöver du anmäla dig till i förväg och andra kommer finnas tillgängliga att ta ta del av när det passar dig.

Tips på vad du som förtroendevald kan göra för att uppmärksamma arbetsmiljöveckan på din arbetsplats hittar du här.

Digitala föreläsningar

Personlig utveckling

När: måndagen den 19 oktober 2020 (Obs: tillgänglig t o m 3 november)

Var? Föreläsningen kan du se här (inloggning krävs)

Hur är du på jobbet? Hur är du med nya utmaningar? Våra tankar kan vara till hjälp men också hinder för att möjligheter. Richard Rejsjö kommer med sin föreläsning öppna upp nya perspektiv för dig, hur du kan se på tillvaron och hur du kan arbete med dig själv för att se möjligheterna istället för hindren. Med föreläsningen vill vi ge dig insikter och verktyg för egen utveckling liksom verktyg för att stödja utveckling hos dem som du möter i ditt arbete.

Föreläsare: Richard Rejsjö är utbildad socionom, diakon och kognitiv beteendeterapeut. Med hjälp av erfarenheter och exempel från arbetet med personer och organisationer i förändring och kris skapas seminarier som är förankrade i verkligheten och lätt bidrar med insikter och förståelse för dem som lyssnar. Idag delar Richard upp sitt arbete i två delar; dels arbete med individer, som skolkurator och terapeut, dels med grupper, genom föreläsningar och utvecklingsuppdrag i organisationer. 

För vem? Främst för förtroendevalda och chefer men öppet för alla medlemmar.


Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö

– Samtal med Lisbeth Rydén, arbetsmiljöforskare och arbetsmiljökonsult 

När: länk till samtalet släpps tisdagen den 20 oktober 2020 

Var? Samtalet kan du se här (inloggning krävs)

Organiseringen av arbetet påverkar verksamheten. Men den påverkar också hur vi pratar med varandra på arbetsplatsen och vad vi kan prata om. I förlängningen har organiseringen inverkan på vilka vi blir och vilja vi kan vara på arbetsplatsen. Idag ser vi att organisationer blir allt mer komplexa. Ny teknik ger nya möjligheter för kommunikation och flexibla lösningar för verksamheten. I organisationer där medarbetarna är experter och chefers roll inte längre den traditionella förändras också den organisatoriska arbetsmiljön.  

Med fokus i det praktiska arbetsmiljöarbetet kommer Lisbeth att presentera sin forskning och lyfta nya perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö. En utgångspunkt är att om vi har fler verktyg och modeller för att förstå och arbeta med vår organisatoriska arbetsmiljö kan vi bättre identifiera friskfaktorer och komma tillrätta med problem. 

Föreläsningen ger också en fördjupad bild av vad arbetsmiljöforskning innebär, och om hur Finansförbundets samarbete med Lisbeth bidragit till viktig kunskap som kan bidra till förbättrad arbetsmiljö på alla arbetsplatser. 

Medverkande: Lisbeth Rydén har doktorerat vid KTH och forskat om organisatorisk arbetsmiljö i samarbete med Finansförbundet. Lisbeth disputerade i augusti 2020 med avhandlingen ”Diskursiv arbetsmiljö – Ett nytt perspektiv på organisatorisk arbetsmiljö”. Hon har också skrivit boken ”Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med” som nominerades till årets HR-bok 2015. 

För vem? Medlemmar, förtroendevalda och chefer.


Det gränslösa arbetet

När: länk till föreläsningen släpps tisdagen den 20 oktober 

Var? Föreläsningen kan du se här (inloggning krävs)

Välkommen till en digital föreläsning om strategier för att hantera arbete och privatliv med digital teknik med Calle Rosengren. Under föreläsningen kommer Calle att uppmärksamma om du är en integrerare eller separerare av jobb- & privatlivet.  

Föreläsare: Calle Rosengren är universitetslektor vid Lunds universitet och forskar om ergonomi samt aerosolteknologi. Calle har under 2020 publicerat två forskningsrapporter: Digitala strategier för att hantera relationen mellan arbete och övrigt liv och Digitalisering och arbetsmiljö

För vem? Medlemmar, förtroendevalda och chefer.  


Mår du bra, gör du bra!

När: länk till föreläsningen släpps torsdagen den 22 oktober

Var? Föreläsningen kan du se här (inloggning krävs)

Skapar du glädje i ditt liv? Det är du själv som bestämmer hur du skall leva ditt liv och hur du väljer att se på saker i din omgivning. Tar du ansvar över dina tankar eller skyller du på alla andra omständigheter? Bidrar du själv till en positiv stämning på arbetsplatsen och i ditt privatliv? Du kan bara påverka dig själv och inspirera andra till att vilja göra samma sak. Positiva människor drar till sig positivitet och klarar av utmaningar på ett bättre sätt. För att skapa ett välmående, lyckligt och ett framgångsrikt liv hos dig själv och hos andra är det viktigt med rätt mindset.  
 
Föreläsare: Amo Cartwright är i grunden säljare mot företagskunder men har med tiden och erfarenheten blivit mer en Performance Coach med glimten i ögat. Idag driver han det egna bolaget ”The Golden Mindset” 

För vem? Medlemmar, förtroendevalda och chefer. 


Corona – före, under, efter: hur påverkas finansbranschen?  

När: länk till webbinariet släpps fredagen den 23 oktober 2020 

Välkommen till webbinarium om corona och dess påverkan på finanssektorn samt medarbetare inom bank och finans med Rikard Nyström, vice ordförande i Finansförbundet och Anna Eurén, arbetsmiljöombudsman Finansförbundet. Under webbinariet kommer de att uppmärksamma hur coronapandemin påverkat finansbranschen genom ett avstamp i förbundets arbetsmiljöenkät till medlemmar med fokus på coronas påverkan som genomförs under hösten.  

Att arbetsmiljön har påverkats av den pågående coronapandemin vet vi, men hur ser det ut i praktiken? Vilka är de stora utmaningarna och hur håller man arbetsmiljöarbetet levande? 

Medverkande: Rikard Nyström, ordförande för koncernklubben på Nordea och 1:a vice ordförande för förbundsstyrelsen Finansförbundet samt Anna Eurén, arbetsmiljöombudsman Finansförbundet. 

För vem? Medlemmar, förtroendevalda och chefer. 


Webbinarier

Tuffare krav på arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen 

När: 21 oktober 2020, klockan 09:30-11:30 (inklusive paus)

Som ett led i att fira och uppmärksamma arbetsmiljöombudens dag bjuder Finansförbundet in till ett webbinarium med fokus på rehabilitering.  

Under webbinariet kommer vi bland att titta på rehabiliteringskedjan och reglerna kring sjukskrivningar, samt arbetsmiljöombuden/fackets viktiga roll i rehabiliteringsarbetet. Kravet på rehabiliteringsplan belyses liksom arbetsgivarens men också medarbetarens ansvar under rehabiliteringsprocessen. 

Föreläsare Anitha Kiianlinna har lång erfarenhet som arbetsmiljö -och organisationskonsult och är en mycket uppskattad föreläsare inom arbetsmiljöområdet.  Passa på att träffa arbetsmiljöombud och fackligt förtroendevalda digitalt och utbyt erfarenheter om rehabilitering.  

För vem? Förtroendevalda och chefer.

Anmäl dig till webbinariet Tuffare krav på arbetsgivaren i rehabiliteringsprocessen


Ett aktivt och utvecklande medarbetarskap!

När: 22 oktober 2020, klockan 09:30-11:00 (inklusive paus) 

Välkommen till digitalt webbinarium om ett aktivt och utvecklande medarbetarskap med Anette Borggren Halvorsen från Mercuri International.
Syftet med webinariet är att ge kunskap och inspiration kring ett mycket aktuellt ämne samt bidra till egen reflektion kopplat till dig själv och din organisation.

Dessa frågeställningar kommer webbinariet beröra:

  • Varför betydelsen av ett aktivt och utvecklande medarbetarskap fortsätter att öka
  • Vad som hindrar ett aktivt och utvecklande medarbetarskap
  • Vilka beteenden hos medarbetare och ledare skapar framgångsrika organisationer? Och motsatsen…
  • Några viktiga verktyg kopplat till att påverka och utveckla framgångsrika beteenden

Medverkande: Anette Borggren Halvorsen är senior konsult och partner på Mercuri International.
Hon besitter en stor erfarenhet av att utveckla chefer och team i ledarskap, medarbetarskap, förändringsarbete, etc på svensk och internationell nivå.

För vem? Förtroendevalda och chefer. 

Anmäl dig till webbinariet Självledarskap och medarbetarskap – Ett aktivt och utvecklande medarbetarskap