Två olika anställningsformer

Enligt LAS (lagen om anställningsskydd) finns endast två typer av anställning; tillsvidare- och visstidsanställning. Beroende på vilken anställningsform du har omfattas du av olika regler. 

Tillsvidareanställning

Om du inte har kommit överens om någon annan form med din arbetsgivare gäller tillsvidareanställning, vilket är det samma som fast anställning.

Visstidsanställning

Om du och din arbetsgivare har kommit överens om mellan vilka datum som anställningen löper, så har du en visstidsanställning. Det innebär att din anställning har ett bestämt slutdatum då anställningen upphör.

Provanställning är en form av visstidsanställning. En provanställning innebär att din arbetsgivare ska få tid att pröva om du passar för yrket. Provanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om inte du eller din arbetsgivare avslutar den.