Vad ska du tänka på i ditt anställningsavtal?

Som anställd ska du alltid ha ett anställningsavtal som reglerar bland annat vad du ska göra på jobbet, vilken lön du får, dina arbetsvillkor och dina arbetstider. Det är ett mycket viktigt dokument eftersom det styr hela ditt fortsatta liv på arbetsplatsen. Här följer några punkter du ska leta efter och tänka på innan du skriver under. 

Ett anställningsavtal kan vara både skriftligt och muntligt. Muntliga avtal gäller, problemet är bara att bevisa vad som har sagts vid det särskilda tillfället. Därför rekommenderar vi dig att alltid ingå skriftliga avtal. Då vet båda parter, både du och din chef, exakt vad som har sagts.

Att tänka på innan du skriver under anställningsavtalet:

  • Läs igenom anställningsavtalet noga
  • Kontrollera att allt ni kommit överens om står där
  • Hänvisning till kollektivavtal – om det inte finns bör du kontakta fackliga rådgivningen så hjälper vi dig att kontrollera att allt ser ok ut

Läs igenom noga

Du behöver inte skriva under på en gång när du får ditt anställningsavtal. Ta gärna hem avtalet, läs igenom det ordentligt och låt gärna någon mer läsa igenom det (vänner och familj titta på det också.) Om det är något som du inte förstår eller som är oklart ska du fråga din chef om detta. Du kan alltid vända dig till oss om du vill att vi tittar på avtalet innan du skriver under.

Finns det någon hänvisning till kollektivavtal?

Om du hittar en hänvisning till ett kollektivavtal i ditt anställningsavtal kan du vara ganska lugn. Många arbetsvillkor är då redan framförhandlat och du har en bra grund att utgå ifrån. Ofta är det uttryckt som ”Villkor gäller enligt…” och så namnet på kollektivavtalet. Om det inte finns någon hänvisning till kollektivavtal måste avtalet vara betydligt fylligare, eftersom det då även bör reglera det som annars återfinns i kollektivavtalet.

Några punkter du bör titta efter i ditt anställningsavtal om det inte finns kollektivavtal:

  • Arbetstid – står det när i veckan du ska jobba?
  • Övertid – vad får du för ersättning?
  • Semesterdagar – hur många per år?
  • Löneförhandling – har du rätt till ett årligt lönesamtal?
  • Tjänstepension – betalar arbetsgivaren in tjänstepension? Om inte bör du få lite högre lön så att du kan pensionsspara själv istället.

Vänd dig gärna till fackliga rådgivningen innan du skriver på så kontrollerar vi att allt ser ok ut.

Skriv in allt ni kommit överens om i avtalet

Allt som du och din chef kommer överens om, som är speciellt just för din anställning, bör skrivas in i anställningsavtalet. Om det inte står där kan arbetsgivaren plötsligt ändra sig utan att du har något att säga till om.

Är du nöjd?

I förhandlingen med din chef kan du ställa olika krav beroende på vilket förhandlingsläge du har. Vill arbetsgivaren ha just ha dig och ingen annan? Eller är det är tvärt om så att du väldigt gärna vill ha det här jobbet, samtidigt som arbetsgivaren har många andra att välja på? Oavsett hur det ser ut ska du alltid ha en någorlunda bra grund innan du skriver på ditt anställningsavtal Vi kan hjälpa dig resonera kring vad som är en bra grundnivå för just ditt jobb.