Uppsägningstid

Uppsägningstiden är olika beroende på om har kollektivavtal eller inte, samt vilken typ av anställning du har. 

Uppsägningstiden är tänkt att användas för att söka nytt arbete. Under din uppsägningstid är du skyldig att arbeta om inte du och arbetsgivaren kommer överens om något annat.

För dig som går på BAO-avtalet

Tillsvidareanställd och blivit uppsagd av din arbetsgivare

AnställningstidUppsägningstid
Mindre än 5 år 3 månader
5 år men inte 8 år 4 månader
8 år men inte 10 år 5 månader
10 år eller längre 6 månader

Anställda som vid uppsägningstillfället har fyllt 55 år har 6 månaders uppsägningstid, oavsett anställningstid.

Även andra längre uppsägningstider kan finnas enligt enskilda anställningsavtal.

Övergångsregel – uppsägningstider för dig som anställdes före 1 juni 2009

För anställningsavtal som träffats före 1 juni 2009 gäller uppsägningstider i kollektivavtal 2006 - 2008 enligt nedan. I dessa fall är det både ålder och anställningstid som har betydelse för uppsägningstidens längd.

ÅlderAnställd mindre än 5 årAnställd 5 år men inte 10 årAnställd minst tio år
Under 35 år 3 månader 4 månader 6 månader
35 men inte 40 år 4 månader 4 månader 6 månader
Från 40 år 6 månader 6 månader 6 månader

Tillsvidareanställd och sagt upp dig själv

Anställd mindre än 5 årAnställd mer än 5 år
2 månader 3 månader

Provanställd eller visstidsanställd

För provanställda och visstidsanställda är uppsägningstiden en månad från både din och arbetsgivarens sida.


För dig som går på Svensk Handel-avtalet

Tillsvidareanställd och blivit uppsagd av din arbetsgivare

AnställningstidUppsägningstid
Upp till 2år 1 månad
Minst 2 år, men under 4 år 2 månader
Minst 4 år, men under 6 år 3 månader
Minst 6 år, men under 8 år 4 månader
Minst åtta år, men under 10 år 5 månader
10 år eller längre 6 månader

För en anställd som vid uppsägningstillfället har fyllt 55 år och har tio års sammanhängande anställning ska uppsägningstiden förlängas med sex månader.

Även andra längre uppsägningstider kan finnas enligt enskilda anställningsavtal.

Tillsvidareanställd och sagt upp dig själv

Anställd mindre än 2 årAnställd mer än 2 år
1 månad 2 månader

Provanställd eller visstidsanställd

För provanställda är den ömsesidiga uppsägningstiden en månad. Om provanställningen avslutas i samband med att anställningen skulle gå över till en fast anställning är uppsägningstiden dock endast 14 dagar.

Visstidsanställningar kan avbrytas 14 dagar efter det att arbetsgivaren eller den anställda underrättat den andra parten. Denna rätt upphör tre månader efter att den anställda tillträtt tjänsten. Efter det kan visstidsanställningar i princip inte sägas upp, varken av arbetsgivare eller den anställda. 


För dig som inte har kollektivavtal

Tillsvidareanställd och blivit uppsagd av din arbetsgivare

AnställningstidUppsägningstid
Upp till två år 1 månader
Minst två år, men under fyra år 2 månader
Minst fyra år, men under sex år 3 månader
Minst sex år, men under åtta år 4 månader
Minst åtta år, men under 10 år 5 månader
10 år eller längre 6 månader

Även andra längre uppsägningstider kan finnas enligt enskilda anställningsavtal.

Tillsvidareanställd och sagt upp dig själv?

Uppsägningstiden är en månad, om inte du och din chef kommit överens om annat.

Provanställd eller visstidsanställd

En provanställning kan avbrytas av din arbetsgivare med två veckors varsel. Du kan själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan. Det är dock vanligt att man kommer överens om en längre ömsesidig varseltid, t ex en månad.

En visstidsanställning kan normalt inte sägas upp, varken av dig eller din arbetsgivare.