Anställningstiden avgör vem som blir uppsagd

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist måste din arbetsgivare först göra en turordningslista där alla anställda är placerade efter anställningstid. Arbetsbristsituationen ska alltid förhandlas med ditt fackförbund. 

Principen är sist in först ut, förutsatt att de som blir kvar har rätt kvalifikationer. Arbetsgivaren måste också kontrollera om han kan erbjuda dig omplacering i stället för att säga upp dig.

Om arbetsgivaren har högst 10 anställda har denne rätt att undanta två anställda från turordningen. En facklig organisation och en arbetsgivare kan även komma överens om en alternativ turordning, en så kallad avtalsturlista. Ta kontakt med dina förtroendevalda eller fackliga rådgivningen om det blir aktuellt på din arbetsplats.