Oro vid neddragning

När arbetsgivaren aviserar neddragningar växer ofta en oro snabbt i arbetsgruppen. Men vad gäller egentligen och vad ska du som anställd göra?

Vilka regler och villkor som gäller för just din anställning bestäms av vad som står i ditt anställningsavtal, om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och slutligen av arbetsmarknadslagarna. Lagar och kollektivavtal utgör ett golv av rättigheter för dig som anställd.

Om din arbetsgivare vill säga upp dig ska du berätta att du är med i Finansförbundet och hänvisa din arbetsgivare till oss. Vänd dig sedan till dina förtroendevalda, eller om sådana saknas till Finansförbundet centralt, och berätta vad som har hänt.

I medlemsavgiften till Finansförbundet ingår en inkomstförsäkring för dig som arbetar inom bank och finans och är medlem sedan minst 12 månader.

Medlemmar som går på BAO-avtalet omfattas dessutom av Trygghetsfonden, som ger stöd vid ofrivillig arbetslöshet. Finns det en klubb eller förtroendevald på din arbetsplats? Kontakta dem för att få hjälp.