Oro vid neddragning

När arbetsgivaren aviserar neddragningar växer ofta en oro snabbt i arbetsgruppen. Men vad gäller egentligen och vad ska du som anställd göra?

Vilka regler och villkor som gäller för just din anställning bestäms av vad som står i ditt anställningsavtal, om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och slutligen av arbetsmarknadslagarna. Lagar och kollektivavtal utgör ett golv av rättigheter för dig som anställd.

Om din arbetsgivare vill säga upp dig ska du berätta att du är med i Finansförbundet och hänvisa din arbetsgivare till oss. Vänd dig sedan till dina förtroendevalda, eller om sådana saknas till Finansförbundet centralt, och berätta vad som har hänt.

I medlemsavgiften till Finansförbundet ingår en inkomstförsäkring för dig som arbetar inom bank och finans och är medlem sedan minst 12 månader.

Medlemmar som går på BAO-avtalet omfattas dessutom av Trygghetsfonden, som ger stöd vid ofrivillig arbetslöshet. Finns det en klubb eller förtroendevald på din arbetsplats? Kontakta dem för att få hjälp.

Checklista - uppsägning på grund av arbetsbrist

När uppsägningstiden börjar 

  • Meddela din arbetsgivare skriftligen att du vill ha rätt att bli återanställd (läs mer om företrädesrätt).
  • Anmäl dig till Trygghetsfonden. 
  • Be om tjänstgöringsbetyg med vitsord. 
  • Begär arbetsgivarintygIntyget behöver du för att få ersättning från a-kassan.

När uppsägningstiden går ut 

  • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen senast på din första arbetslösa dag. Även om du får ett avgångsvederlag som löper månadsvis efter att din anställning avslutats är det viktigt att du anmäler dig till Arbetsförmedlingen. Detta för att du behöver skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst).  
  • Ansök om ersättning hos a-kassan. 
  • Meddela Finansförbundet att du är arbetslös. 
  • Uppdatera dina uppgifter Mina sidor: ändrad inkomst, registrera din privata e-postadress och ett privat mobilnummer som vi kan nå dig på. 
  • Ansök om ersättning från inkomstförsäkringen 
  • Se över dina försäkringarInbetalningar av tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring upphör när din anställningen upphör.