Rätten till återanställning

Rätten till återanställning kallas även företrädesrätt. Företrädesrätt innebär att du som är uppsagd har första tjing på nya tjänster om din gamla arbetsgivare ska anställa igen. 

För dig som inte har kollektivavtal eller går på Svensk Handelsavtalet

För att du ska ha rätt till företrädesrätt måste du ha arbetat för arbetsgivaren:

  • I minst ett år under de tre senaste åren

Om du uppfyller ovanstående kriterium kan du få företrädesrätt om du:

  • Har tillräckliga kvalifikationer samt lämplighet för tjänsten
  • Gjort en anmälan till arbetsgivaren om att du vill utnyttja din företrädesrätt
  • Blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

Företrädesrätten gäller från den dag då besked om uppsägning lämnats och tills dess nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde. Avvisar du ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits förlorar du din företrädesrätt.

För dig som går på BAO-avtalet

För att du ska ha rätt till företrädesrätt måste du ha arbetat för arbetsgivaren:

  • Sammanhängande i minst ett år om du är tillsvidareanställd
  • I minst 18 månader under de tre senaste åren om du är visstidsanställd och då endast till ny visstidsanställning

Om du uppfyller ovanstående kriterium kan du få företrädesrätt om du:

  • Har tillräckliga kvalifikationer samt lämplighet för tjänsten
  • Gjort en anmälan till arbetsgivaren om att du vill nyttja din företrädesrätt
  • Blivit uppsagd på grund av arbetsbrist 

Företrädesrätten gäller från den dag då besked om uppsägning lämnats och till dess nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde: Den gäller, om inget annat är överenskommet, lokalt  endast för en ny tjänst på bankens kontor på den ort där du var placerad vid anställningens upphörande. Avvisar du ett erbjudande anställning som skäligen borde godtagits förlorar du din företrädesrätt.    

För dig som är säsongsanställd

Om du är säsongsanställd gäller andra regler enligt LAS, kontakta i så fall fackliga rådgivningen.