Vad gäller för just din anställning?

Vilka regler och villkor som gäller för just din anställning bestäms dels av vad som står i ditt individuella anställningsavtal, dels av om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats och slutligen av arbetsmarknadslagarna. För att ta reda på vad som gäller i olika situationer måste du titta på de här tre ställena – det hjälper vi dig gärna med! 

Vad som gäller för just din anställning bestäms i tre nivåer:

  • Vad som står i ditt eget anställningsavtal
  • Om det finns ett kollektivavtal och i så fall vilket
  • Vad som står i lagarna

Arbetsmarknadslagarna lägger själva grunden för dina rättigheter som anställd och är gemensamma för hela arbetsmarknaden.

Kollektivavtalet kompletterar lagarna och är anpassat efter de villkor och förutsättningar som gäller för din bransch. Kollektivavtalet framförhandlas fram mellan arbetsgivare och fackförening. Som medlem i Finansförbundet kan du påverka vilka frågor vi driver i förhandlingar med arbetsgivarorganisationer.

Individuella anställningsavtalet är individanpassat för att passa just dig och ditt jobb. Man kan säga att om lagarna och kollektivavtalet lägger ett golv, ska dina anställningsvillkor fylla ut ditt anställningsavtal ytterligare. I förhandlingen står du därför på det som vi redan fixat och förhandlat fram och kan komma ännu längre än de villkor som redan är fastlagda. Här har du makt att påverka eftersom förhandlingen sker mellan dig och din chef. För att var en stark förhandlare behöver du inte kunna alla regler och villkor. Som medlem har du oss och hela vår kompetens i ryggen, så använd oss – det är det du har ditt medlemskap till.

För att ta reda på vad som gäller i olika situationer måste du titta på de här tre ställena. Vill du veta vad som gäller just i din situation? Kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen så får du hjälp av oss.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar