Semester och resor

Här hittar du svar på vanliga frågor kring semester och resor i samband med corona-pandemin.

Kan du välja att jobba hemifrån om du har kollegor som precis kommit hem från särskilt drabbade områden?
Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Arbetsgivaren bestämmer därmed om arbetet ska utföras på plats eller om du kan jobba på distans. Du som arbetstagare kan därför inte själv välja att jobba hemifrån om inte arbetsgivaren godkänner det.

Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag stannar hemma efter en utlandsresa? Vilken ersättning har jag rätt till?
Om du blir ombedd att stanna hemma efter en utlandsresa så ska lön utgå i de fall du har stått till förfogande att utföra ditt arbete. Då det är arbetsgivaren som nekar arbetstagaren tillträde till arbetsplatsen så är det arbetsgivaren som anses vållande till att arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete. Inte heller är det aktuellt med sjuklön eller karensavdrag.

Men om du skulle vara sjuk och sjukanmäler dig själv så ska sjuklön utgå enligt lag och kollektivavtal. Om du som arbetstagare inte är sjuk, men läkaren bedömer att du inte får arbeta så kan det i stället bli aktuellt med smittbärarpenning. I dessa frågor beslutar Försäkringskassan.

Har du som förtroendevald frågor kring semesterplanering och eventuella förslag från arbetsgivaren, kontakta fackliga rådgivningen.
Svärdsjö

Kan min semester påverkas av coronaviruset på något sett?
Ja, den kan påverkas utifrån bemanningsbehovet. Enligt BAO-avtalet bör semesterplaneringen vara godkänd senast den 15 april och redan påbörjad semester får inte avbrytas utan godkännande från den anställde. Finansförbundet har fått signaler om att en del banker kommer att ha svårt att hinna med semesterplaneringen på grund av rådande omständigheter. 

Kommer jag att få ha min sommarsemester som planerat i år?Arbetsgivaren har under vissa omständigheter rätt att skjuta på redan beviljad semester vilket betyder att du kanske inte kommer få den semester du önskat, eller den som sedan tidigare beviljats. Utgångspunkten är dock fortfarande att du har rätt till en sammanhängande ledighet av fyra veckor under perioden juni till augusti. Om arbetsgivaren vill frångå detta – kontakta dina förtroendevalda.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.