Semester och resor

Här hittar du svar på vanliga frågor kring semester och resor i samband med corona-pandemin.

Kan du välja att jobba hemifrån om du har kollegor som precis kommit hem från särskilt drabbade områden?
Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Arbetsgivaren bestämmer därmed om arbetet ska utföras på plats eller om du kan jobba på distans. Du som arbetstagare kan därför inte själv välja att jobba hemifrån om inte arbetsgivaren godkänner det.

Har du som förtroendevald frågor kring semesterplanering och eventuella förslag från arbetsgivaren, kontakta fackliga rådgivningen.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.