Pension

Här hittar du svar på vanliga frågor kring pension i samband med corona-pandemin.

Hur påverkas tjänstepensionen av coronasituationen?

Pensionen i BTP1 placeras ofta i fonder som påverkas av börsens svängningar. Om börsen går ner påverkas pensionskapitalet negativt. Det kan leda till lägre pensioner. Om du har kort tid kvar till att du ska gå i pension kan det vara bra att du ser över hur dina pensionspengar är placerade.

Pensionen i BTP2 är förmånsbaserad vilket innebär att pensionen utgår från vad du har i slutlön den dag du ska gå i pension. Detta innebär att den inte påverkas på samma sätt av börsens förändringar som BTP1. BTP2 innehåller dock en premiebaserad kompletteringspension, BTPK, som påverkas på samma sätt som BTP1.

Information om hur pensionen enligt ITP1 eller ITP2 påverkas finns på Collectums hemsida

Hur påverkas pensionen av korttidsarbete?

Under korttidsarbete arbetar man mindre och får då en lägre lön. Eftersom BTP1 är premiebaserad blir pensionsinbetalningarna lägre då lönen tillfälligt minskar. Anställda som har BTP2 som är förmånsbaserad påverkas inte på samma sätt som BTP1. Har man planerat att gå i pension är utgångspunkten att pensionen ska beräknas på lönen före tiden för korttidsarbetet. Kompletteringsdelen som finns i BTPK utgör 2% av lönen och påverkas på samma sätt som premierna för BTP1. BTPK kommer alltså beräknas på ett lägre underlag. Detta gäller då inte annat avtalats.

Den allmänna pensionen baseras på vad du får i lön. Det innebär att pensionen påverkas av korttidsarbete. Utslaget på ett helt arbetsliv bedöms påverkan vara liten. Du kan läsa mer om detta på Pensionsmyndighetens hemsida.

Påverkas lönekapningsreglerna av korttidsarbete?

Lönekapning är ett regelverk som bara gäller för de som har BTP2 (liknande regler finns inte i BTP1) och innebär att högre lönehöjningar efter 60 år inte alltid får fullt utslag i pensionshänseende. Om lönen för en anställd med BTP2 sänks till följd av korttidsarbete och därefter höjs till ordinarie nivå tillämpas inte lönekapningsregeln.

Har du andra frågor kring din arbetssituation, kontakta dina förtroendevalda eller den fackliga rådgivningen.